Hey! deze resolutie scherm wordt niet ondersteund

Krimp het scherm terug naar beneden of terug naar huis

Enthousiast creëren

bevlogen zoeken en delen van kennis, dat is waar de Kruijter Public Lighting voor staat. Dat doen we vooraf – via symposia, publicaties en trainingen, tijdens – in adviesgesprekken en bij het bespreken van onderzoeksgegevens, simulaties en ontwerpen, en achteraf – als we de rapportage of project opleveren en het resultaat evalueren.

Onze diensten bestaan uit het vervaardigen van lichtplannen, doen van lichttechnisch onderzoek, verrichten van praktijkmetingen en het bieden van ondersteuning in uw dagelijkse werk als openbare verlichtingsbeheerder of leverancier van verlichtingsproducten.

Iedere bewuste keuze is goed en levert concrete eisen op voor een ontwerp of een aanbestedingstraject, maar bepaalt ook een groot deel van de initiële kosten, de exploitatiekosten en de wijze waarop een project kan worden ingestoken.

Met onze kennis van de technische mogelijkheden helpen wij u graag om illusies van reële alternatieven te onderscheiden, de kosten en baten daarvan te bepalen en bij te dragen aan de beeldvorming of de gemaakte keuzen aan uw doelstellingen of die van uw klanten gaan voldoen.

Het Team

ING. N.J. (NICO) DE KRUIJTER

DIRECTEUR

Het creatieve brein en eigenaar van De Kruijter Openbare Verlichting BV met een enorme passie vóór en de technische kennis van alle facetten van Openbare Verlichting.

Enthousiast gericht op kennis delen en daardoor een graag gehoorde spreker en opleider voor eenieder die meer wil weten van het kleinste ledje tot het grootste netwerk. 20 jaar geleden vertrokken bij een groot ingenieursbureau vanwege het gebrek aan creatieve ontwikkelingsmogelijk­heden binnen het vakgebied en gestart met De Kruijter Openbare Verlichting BV.Nico wordt door vrijwel iedere leverancier of concurrent gevraagd “als het moeilijk wordt” en kan als geen ander de technische kwaliteit en haalbaarheid van oplossingen doorgronden en nieuwe bedenken.

F.J.M. (Frank) KOENEN

PROJECT MANAGER

Frank en Nico kennen elkaar nog vanuit hun studententijd. Na de middelbare school koos Nico voor Electrotechniek en Frank voor de HTS fijnmechanische techniek en de HEAO Commerciële Economie.

Binnen de Kruijter Public Lighting neemt Frank sinds 2017 de planning en de commerciële kant voor zijn rekening, zodat Nico zich kan concentreren op hetgeen hij het liefst doet; slimme oplossingen bedenken voor vragen van klanten over Openbare Verlichting. Met zijn nuchtere kijk op zaken, is Frank een stabiel aanspreekpunt voor de klant, wiens belangen hij door zijn no nonsens mentaliteit binnen de Kruijter helder weet te verwoorden. Een gezicht waar u regelmatig mee aan tafel gaat zitten!

IR. R. (ROB) SPAPE

PROJECT MANAGER

Startte zijn carrière bij Deloitte met het begeleiden van de financiering en de uitvoering van technisch innovatieve projecten en business opportunities.

Hij is gespecialiseerd in het enthousiast gericht samen laten werken van mensen met een 100% focus op het juiste resultaat.Adviseur bij de oprichting van het kenniscentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische zaken (Pianoo). INK-kwaliteitsauditor, projectmanager en implementatiespecialist. Is sinds 10 jaar regelmatig sparringpartner voor Nico bij de opzet en structurering van grotere (onderzoeks)projecten. Rob is in staat om de consequenties van keuzes extreem helder te maken en zo een optimale integratie tussen beleid en uitvoering te realiseren

MR. P.J.N. (PETER) VERHALLEN

CONTRACT JURIST

Werkt sinds 10 jaar vanuit Verhallen Advies BV intensief samen met De Kruijter Openbare Verlichting BV voor de ondersteuning van opdrachtgevers bij juridische vraagstukken, contractmanagement, het opstellen van beleidsplannen en van contracten.

Peter heeft 30 jaar ervaring als directeur, adviseur en contractspecialist en verrast zijn opdrachtgevers steeds weer met niet eerder toegepaste invullingen van contracten, tijdelijke directievoering daarover en de controle op de gemaakte afspraken. Zijn inzet leidt tot forse kostenreducties op korte en lange termijn.

F. (FIONA) VAN ELK

MARKETING EN ADMINISTRATIE

Zowel als persoonlijke en zakelijke partner van Nico brengt Fiona al 16 jaar het enthousiasme en de creativiteit van alle teamleden succesvol in nuchtere financiële banen.

Haar offerte- en budgetbewaking, administratieve organisatie en facturering maken voor medewerkers en klanten van De Kruijter Openbare Verlichting BV duidelijk wat de huidige stand van zaken is en zorgen er voor dat die overeenkomen met de gemaakte afspraken.