A2 LEIDSCHE RIJNTUNNEL

Ministerie van milieu

UITDAGING

Rijkswaterstaat heeft in het kader van het reguliere onderhoud en aankomende ombouw naar led, behoefte aan actuele meetgegevens. De metingen die tot dusver zijn uitgevoerd hebben stilstaand buiten het voertuig of rijdend vanuit het voertuig plaats gevonden. De mogelijke verschillen in uitkomsten van de beide meetmethoden is onbekend. Binnen dit onderzoek zijn volgende vragen beantwoord.

  • Is het mogelijk om met een zekere nauwkeurigheid rijdend luminantiemetingen uit te voeren?
  • Wat is de afwijking van deze meting ten opzichte van de stilstaand meten?
  • Wat is de meetafwijking als gevolg van de transmissie, spiegeling dashboard en brekingsindex van de voorruit, is deze onder alle kijkhoeken gelijk en wat is de correctiefactor?
  • Heeft de rijsnelheid invloed op de uitkomsten in lichtbeeld in de lengterichting van de tunnel.

De centrale zone van de A2 Leidscherijntunnel diende als testlocatie voor het uitvoeren van de metingen. Dit omdat in dit gebied de verlichting constant is en er geen niveauverschillen aanwezig zijn welke de metingen zouden kunnen beïnvloeden. In dit gebied zijn de metingen uitgevoerd met een vaste opstelling van de luminantiecamera en dynamische opstelling van  de luminantiecamera, bevestigd aan de hoofdsteun van de autostoel, op ooghoogte van de bestuurder.

De dynamische metingen zijn rijdend uitgevoerd met verschillende snelheden om een beeld te krijgen in hoeverre het gemeten lichtbeeld bruikbaar is.  Er zijn extra meetregionen of meetvelden voor de wanden en het plafond ingevoerd om na te gaan of de autoruit onder alle hoeken dezelfde transmissie- en brekingseigenschappen heeft, dan wel hier ook nog afwijkingen in zitten.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Onderzoek, metingen, berekenen van de meetafwijkingen onder verschillende hoeken.