APRON LIGHTING

Amsterdam Airport Schiphol

UITDAGING

Is het huidige document met eisen voor platformverlichting nog wel bruikbaar en wat is er na de datum van deze richtlijn gebeurt met de regelgeving vanuit de EASA, ICAO en Manual of Standards Part 139. Met de komst van ledverlichting in de openbare ruimte is er veel veranderd in de regelgeving. Dit heeft te maken met de nieuwe methode waarop het licht wordt verspreid. In het verleden geschiedde dat vaak met een gasontladingslamp en een aluminium spiegel en vandaag de dag met een zeer kleine lichtbron voorzien van lenstechnologie.

Dit laatste kan, indien niet juist ontworpen, ervoor zorgen dat er geen strooilicht meer is en/of de bundels zeer scherp zijn afgesneden. Het gevolg is dan, dat de omgeving die vroeger mee werd verlicht, dat nu niet meer wordt. Ook het rekenraster komt in het onderzoek aan de orde. Is dit raster nog wel toereikend en staan de meetpunten niet zo ver uit elkaar dat ze over de donkere plekken heen stappen. Tot slot bij de asymmetrische verlichting is het kantelen van het armatuur niet beslist noodzakelijk, dit is bij de led verlichting met alleen lenstechnologie wel anders. De modellen moeten gekanteld worden om een voldoende groot vlak aan te lichten, met als gevolg een hoge mate van verblinding.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

De Kruijter heeft onderzoek uitgevoerd en een voorstel gedaan tot een update van de huidige documenten.