Belevingsonderzoek gemeente Hoorn

Gemeente Hoorn

UITDAGING

De gemeente Hoorn is gestart met het ombouwen van de verlichtingsinstallatie van conventionele naar led verlichting in het stadscentrum. De Kruijter is gevraagd om te onderzoeken wat bij verschillende belangengroepen het best gewaardeerde lichtniveau is.

Op de onderzoeklocatie is een gedeelte reeds omgebouwd naar led. Voor de proef zijn een aantal organisaties uitgenodigd met verschillende belangen, te weten: bewoners, politie / cameratoezicht, ondernemers, bezoekers en stadsontwerp / historisch erfgoed. Iedere groep kreeg een vragenlijst die tijdens een visuele beoordeling van de led installatie moest worden ingevuld. Elk team heeft deze vragenlijst 3 maal doorlopen, de eerste keer bij een lichtniveau van 5 lux (stand 1), de tweede keer bij een lichtniveau van 7 lux (stand 2) en de derde keer bij een lichtniveau van 9 lux (stand 3).

De Kruijter heeft een vragenlijst opgesteld om antwoord te krijgen op hoe de verschillende partijen de mate van gezichtsherkenning, zicht, gevoel van veiligheid, schaduwwerking, kleurherkenning, verblinding, omgevingsverlichting en gelijkmatigheid bij de drie verschillende lichtniveaus ervaren.

De uitkomsten zijn op diezelfde avond met de betrokkenen gedeeld. Het rekenmodel is zo opgesteld dat, door het invullen van de beoordelingen, ook de voorkeuren per groep, overall voorkeur en opvallende issues in beeld kunnen worden gebracht. Na het delen van kennis vanuit De Kruijter en het toelichten van de betekenis van de resultaten van de enquête, komt de totale groep ondervraagden tot een eenduidige conclusie met betrekking tot het meest gewenste lichtniveau.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Begeleiden van de waarnemers en delen van kennis en tot slot komen tot een eenduidige conclusie met betrekking tot het meest gewenste lichtniveau.

Dit alles na eerdere praktijkmetingen en beoordelingen die door de kruijter zijn uitgevoerd om tot het uiteindelijke armatuur te komen.