GEMEENTE HAARLEMMERMEER

UITDAGING

In de periode vanaf 2000 tot heden heeft ons bureau een groot aantal verlichtingsplannen gemaakt voor verlichting van nieuwbouw woonwijken in de gemeente Haarlemmermeer. Vermeldenswaardige openbare verlichtingsprojecten zijn gerealiseerd in de woonwijken Getsewoud, Floriande, Archipel en Sportdorp. Hierbij is het ontwerp en de uitvoering van de openbare verlichting in elke woonwijk toegesneden op haar specifieke karakter en de praktische uitvoeringsmogelijkheden.

Dit vanwege hun grote diversiteit aan karakters en sferen binnen het gehele spectrum van landelijk tot stedelijk. Voor plaatsing van de verlichtingsarmaturen is hierbij zowel gebruik gemaakt van lichtmasten, uithouders aan de gevels, gevelsteunen en spankabels tussen de gevels . De projecten vereisten speciale praktijkoplossingen waarbij ons bureau samen met fabrikanten en toeleveranciers voor specifieke uitdagingen werden gesteld die tot innovatieve oplossingen hebben geleid.

De innovaties bestonden uit het ontwerpen en bouwen van een type zekeringkastje dat in een muur te metselen is, een bestaand type verlichtingsarmatuur dat op specificatie is aangepast tot een uitvoering voor toepassing met PLL lampen, het maken van verlichtingsberekeningen met prototypen van verlichtingsarmaturen en het ontwikkelen van bouwkundige oplossingen voor het toepassen van spandraad ophanging aan zwakkere gevelconstructies.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Lichtplannen, Lichtmetingen, RAW bestekken, Beoordelen verlichtingsarmaturen, Product ontwikkeling en ontwerpen van eigen laagspanningsnetten.