Luminantiemeting verkeerstoren Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol

UITDAGING

Schiphol is thans bezig met de vervanging van de conventionele platformverlichting door led. Om een zo goed mogelijk vergelijk te hebben tussen de oude hogedruk natriuminstallatie en de nieuwe led verlichting en om eventuele klachten te kunnen herleiden, is De Kruijter gevraagd om in opdracht van Lucht Verkeersleiding Nederland een nulmeting uit te voeren en te kijken naar de werk- en kijkwijze van een luchtverkeersleider in het donker.

De metingen hebben plaatsgevonden vanuit de verkeerstoren op 90 meter boven maaiveld. Op deze locatie is een rondkijkopname gemaakt met een luminantiecamera waarbij er verschillende sluitertijden zijn toegepast om het dynamische bereik nog groter te maken. Daarmee was het mogelijk om van enkele tientallen candela’s tot miljoenen candela’s te meten. De conventionele armaturen stonden met de glazen ruit bijna horizontaal en de ledarmaturen zo’n veertig graden gekanteld.

Er is ontdekt dat een gekanteld armatuur in principe geen hinder hoeft op te leveren, zeker niet op  een dergelijke grote hoogte. Wel kan het gekantelde armatuur het zicht ontnemen op het er achter gelegen gebied. Dit komt doordat de lichtbron verward kan worden met de verlichting van een passerend vliegtuig of doordat de lichtkrans het zicht ontneemt op het gebied verderop achter de lichtbron, waardoor het gebied en de objecten achter de lichtbronnen in het donker verdwijnen.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Het uiteindelijke product is een panoramabeeld met per lichtbron een gemeten helderheid. Doordat de raampartijen in de verkeerstoren niet open kunnen, is gebruikt gemaakt van referentievlakken om de lichtabsorptie van het glas te elimineren.