Rijdende luminantiemeting Roeselare

Stad Roeselare

UITDAGING

In België staan verschillende gemeenten op het punt om hun verlichtingsinstallatie om te bouwen naar led. De bestaande verlichting is zo’n 30 jaar oud en bestaat voor het grootste deel uit natriumverlichting met een lage lichtpunthoogte.

In België rekent de lichtontwerper aan het gereflecteerde licht dat van het wegdek af komt, luminantie genaamd. De Kruijter heeft een methode ontwikkeld om rijdend luminantiebeelden van de omgeving te maken en is door een grote Belgische netbeheerder gevraagd om zowel voor als na de ombouw zo’n luminantiemeting uit te voeren. Zo kan worden bekeken of de verlichtingssituatie na ombouw is verbeterd ten opzichte van de oude situatie, zonder dat hiervoor wegafzettingen nodig zijn.

Voor de metingen wordt een luminantiecamera gebruikt die op de auto is geplaatst. De hoogwaardige, gekalibreerde apparatuur levert een zeer betrouwbaar resultaat. De beelden worden softwarematig vastgelegd. Hiermee kunnen de lichtopbrengst en de gelijkmatigheid in de lengte- en breedterichting berekend worden.

Rijdend meten is een betrouwbare en tijdbesparende methode om inzicht te krijgen in hoe goed een verlichtingsinstallatie presteert.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Rapport met meetwaarden en bevindingen