DE LEIDSCHE RIJN TUNNEL

Ministerie van milieu

UITDAGING

De bovengrondse tunnel A2 bij Leidsche Rijn is een groot infrastructureel bouwwerk langs de A2 ter hoogte Utrecht. De tunnel blijft over de hele lengte boven maaiveld. De bouw van het nieuwe overkapte stuk snelweg is gestart in 2007 en moet in 2010 klaar zijn. De lengte van de tunnel bedraagt ongeveer 1650 meter. De tunnelbak wordt 80 meter breed met vier buizen: twee voor de hoofdrijbanen voor doorgaand verkeer en twee voor de parallelbanen voor het lokale verkeer.De ruimte op de overkapping wordt gebruikt voor bebouwing en een park.

Ons bureau heeft in opdracht van de combinatie Dodo in onderaanneming een rekenmodel vervaardigd op basis van de ingang van de Leidscherijn tunnel. Op basis van dit model heeft ons bureau het verloop van de verlichting van de ingangszone berekend dat vereist is voor een veilige doorstroming van het verkeer. De benodigde lichtsterkte verloopt via een bepaalde curve die ook wel CIE curve wordt genoemd. Deze is afhankelijk van rijsnelheid, het gereflecteerde omgevingslicht aan de tunnelingang en de sterkte van het licht dat direct van het hemellichaam op het oog valt. Dit laatste is sterk afhankelijk van de richting waarin de tunnelmond wordt benaderd.

Op dit moment zijn er studies gaande om een en ander te automatiseren om zo sneller en nauwkeuriger tot een aanbeveling te komen.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Vervaardigen van het lichtplan