VIRTUEEL RASTER

Amsterdam Airport Schiphol

UITDAGING

De vraag naar het uitvoeren lichtmetingen in de openbare ruimte is de afgelopen jaren sterk gestegen. Voor zo’n meting moet eerst een raster uitgezet worden dat bestaat uit merkpunten waarop een luxwaarde wordt gemeten. Handmatig is dit een bewerkelijke en tijdrovende aangelegenheid die meestal meer tijd in beslag neemt dan de meting op zich, zeker omdat het vaak gaat om grote oppervlaktes met veel rasterpunten.

Reden dus om te zoeken naar een nieuwe, innovatieve manier om een meetraster uit te zetten. Door gebruik te maken van een Augmented Reality (AR) bril, die een virtuele wereld (in dit geval het vooraf geprogrammeerde meetraster) plaatst over de werkelijke wereld, kan een meting veel sneller en efficiënter plaatsvinden. De Kruijter heeft hiervoor een eigen applicatie ontwikkeld. De rasterpunten kunnen op iedere willekeurige plek, zowel horizontaal als verticaal, op iedere hoogte van de grond geplaatst worden. Vervolgens kan door het rasterpatroon worden bewogen en kan de meting starten.

Het virtuele raster is een geregistreerde vinding van De Kruijter Public Lighting volgens de eisen van de NEN-EN 12464-2.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

De ontwikkeling van een Augmented Reality (AR) applicatie die in de praktijk veel tijd bespaard bij het uitzetten van het meetraster.