Daglicht roosters

Daglicht roosters

Geschreven door
Nico de Kruijter

Daglicht roosters

Geschreven door
Nico de Kruijter
Kan het huidige daglicht-rooster bij  de ingang van een tunnel worden hergebruikt?

 

Werk:

Bij het naderen van een tunnel is het van belang dat voertuigen die zich net onder het dak bevinden nog kunnen worden waargenomen, zodat is te zien of ze stilstaan of rijden. Een  oplossing die vaak wordt gekozen, is veel kunstlicht ophangen aan de ingang, maar een veel beter alternatief is het  verminderen van het daglicht aan het begin van de tunnel, door het aanbrengen van roosters of betonnen lamellen.

Om de juiste lichthoeveelheid te hebben bij het actuele weer is het noodzakelijk om te rekenen aan het daglicht. De universiteit van Tokyo heeft veel onderzoek gedaan naar het daglicht bij verschillende weersomstandigheden en heeft zelfs een 30 tal diagrammen  gemaakt met hemel-helderheden. Deze wetenschap is weer omgezet naar een interactief rekenmodel met zône-standen.

Van deze wetenschap maakt de Kruijter gebruik bij het ontwerpen van daglicht-roosters. De  constructies worden onderworpen aan een 3D doorrekening en er wordt nagegaan of de bestaande of nieuwe constructie voldoet aan de visuele eisen die nodig zijn voor de zichtbaarheid.

Sky models universiteit van Tokyo

Uitdaging:

De bestaande constructies gaan uit van een maximum snelheid van de voertuigen uit het jaar dat de constructie gebouwd is.

Dit kan betekenen dat er, hetzij beperkt, een overgangsverlichting in de vorm van kunstlicht moet komen om de lichtafname gelijk te laten lopen met de gewenning aan de vermindering van het licht in relatie tot de snelheid.