De Roode steen

De Roode steen

Geschreven door
Nico de Kruijter

De Roode steen

Geschreven door
Nico de Kruijter
Simulatie zonder proefschijven en verkrijgen van draagvlak voor het nieuwe ontwerp

Werk:

De Roode steen is een van de belangrijke plekken uit de geschiedenis van de gemeente Hoorn. Het plein bestaat uit veel

karakteristieke panden uit de Gouden Eeuw, zoals de Waag met voor Holland een centrale ligging waar de VOC goederen werden gewogen en het Staten college waar het bestuurscollege Gecommitteerde Raden in West-Friesland en het Noorderkwartier was gevestigd. Hier staat ook een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen Het plein is van oudsher een ontmoetingsplek voor jong en oud. Het wordt gebruikt voor het jaarlijkse Beach volleybal, als schaatsbaan, voorpopconcerten en nog veel meer. De Kruijter heeft dit plein met een geregistreerde drone 3D gescand en in de simulatie software voorzien van de nodige verlichtingsarmaturen.

Dit op basis van een architecturale studie van IPV Delft. Het lichtbeeld is voorgelegd aan de raad, de middenstand en aan monumenten zorg. Het grote voordeel was het eenvoudig online aanpassen van het lichtplan waarna real-time de consequenties zichtbaar werden. Zo kon op een zeer snelle manier geschakeld worden tussen alle betrokkenen. Het lichtbeeld is samen met de bestaande achtbeelden online gezet. Waarbij zowel het bestaande nachtbeeld als het nieuwe nachtbeeld over elkaar zichtbaar gemaakt zijn. Met een digitaal schuifje kan de bezoeker het verschil zien tussen bestaande en nieuwe verlichting.  

luxwaarde check nabij nieuwe mast

scannen middels drone

Uitdaging:

Scannen in een omgeving die altijd in beweging is. Van steigers die voor paden staan tot evenementen waarbij het plein bezet is tot de demontage en renovatie van ornamenten die op het moment van scannen afwezig zijn. Het plein stukje voor stukje in kaart brengen tot een bruikbaar 3D model ontstaat.