N244 Volendam - A7

N244 Volendam - A7

Geschreven door
Nico de Kruijter

N244 Volendam - A7

Geschreven door
Nico de Kruijter
Meet de wegdekluminantie en gelijkmatigheid van de nieuwe natrium verlichting

Werk:

De ontwerptekeningen zijn voorzien vaneen meetraster per profiel type (2x2 rijstroken 2x3 rijstroken etc.) en verdeeld over het gehele traject. Na goedkeuring zijn de rasters rijdend in het verkeer gemeten. Omdat er veel afwijking zat in de meetresultaten en de meting is met een hoogwerker de lamp instelling per armatuur gecontroleerd en deze bleken verkeerd te staan.

Na de aanpassing kwam het resultaat nagenoeg overeen met de lichtberekeningen. De gemeten afwijking betrof  enkele procenten en had vaak te maken met het afschot of aandelen van het asfalt ter plaatse. Zelfs de fabrieksinstelling waarop de armaturen in eerste instantie op stonden ingesteld, kon uit de resultaten van de eerste meting worden gehaald. Dit gaf veel vertrouwen in deze rijdende methodiek.

Uitdaging:

Een tijdstip vinden waarop er minimaalverkeer is op de weg om obstakels van verkeer op het meetraster zoveel mogelijk te elimineren. Daarnaast is het weer van invloed en is er gemeten op dagen zonder mist of neerslag.