Wegennet Amsterdam Airport Schiphol

Wegennet Amsterdam Airport Schiphol

Geschreven door
Nico de Kruijter

Wegennet Amsterdam Airport Schiphol

Geschreven door
Nico de Kruijter
Meet de wegdekluminantie en gelijkmatigheid van het gehele wegennet binnen de hekken van Amsterdam Airport Schiphol.

Werk:

Op dit moment word op de luchthaven de verlichting op de platforms omgebouwd van natrium naar led-verlichting. In het verleden werd de rijbaan door het strooilicht van de platformverlichting automatisch mee verlicht. Met led-verlichting is dat niet mogelijk omdat de hoeveelheid strooilicht van led minimaal is. Daardoor bestaat de kans dat de rijbaan voor bevoorrading onderbelicht wordt. Ook de vele bouwkundige aanpassingen die hebben plaatsgevonden kunnen invloed hebben op het lichtbeeld.

Door de metingen rijdend uit te voeren kunnen de werkzaamheden tijdens de meting gewoon doorgangvinden en is geen afzetting benodigd. De honderden opnamen zijn naderhand dooranalyse software voorzien van de benodigde meetrasters en beoordeeld. Per pier zijn de bevindingen gerapporteerd en is advies uitgebracht.  

Uitdaging:

Een tijdstip vinden waarop er minimaalverkeer is op het wegennet om obstakels op het meetraster zoveel mogelijk teelimineren. Daarnaast is het weer van invloed en is er gemeten op dagen zondermist of neerslag.