Zeesluis Hansweert

Zeesluis Hansweert

Geschreven door
Nico de Kruijter

Zeesluis Hansweert

Geschreven door
Nico de Kruijter
Onderzoek welke ledverlichting de klok (sluisbak) wél goed verlicht. 

Werk:
Er is een 3d model gemaakt van de sluis inclusief de voorhaven en het vaarwater vanaf een geruime afstand voor de sluisingang. Het waterniveau in de sluisbak is in dit model variabel instelbaar gemaakt, zodat op elke hoogte het lichtbeeld kan worden onderzocht. Naast het model is er een referentie lichtberekening gemaakt om de berekende waarden uit de simulatie te staven en om snel verschillende armaturen vooraf te kunnen checken op bruikbaarheid.  

De armaturen uit de ledproeven, de huidige natrium armaturen en een groot aantal op de markt verkrijgbare armaturen zijn onderzocht. Wat blijkt is dat armaturen met een schijnwerper optiek het beste volgens de norm de sluisbak verlichten. Tevens bleek dat het renderen van waterreflecties in vergelijking met normale wegen veel tijd kost en dat de snelheid van renderen in een periode van 5 jaar (het eerste onderzoek stamt uit 2015; deze update heeft  onlangs in september 2020 plaatsgevonden) duidelijk hoger is geworden.   

Uitdaging:
Een lichtverdeling zoeken die de sluisbak wel volgens de norm verlicht. 80% van de onderzochte lichtverdelingen voldoet niet.