Neem contact op

De Kruijter Public Lighting 
Hoofdstraat 252
Driebergen-Rijsenburg

Locatie

Postbus 102, 3940AC Doorn
info@dekruijter.nl
+31 (0) 343 42 02 02 
+31 (0) 6 439 90 835

Lichtplannen

Wij maken lichtplannen op het hoogste kwaliteitsniveau qua detail, nauwkeurigheid en benodigde materialen. Daardoor weet De Kruijter het beste lichtbeeld met een minimum aan materialen te creëren. Onze kosten heeft u na de realisatie van het plan zeker terugverdiend en u heeft een besparing gerealiseerd van ten minste 20% oplopend tot 40% op aanleg, onderhoud en energie.

Hoe we dit doen? Door -met kennis en ervaring- opzoek te gaan naar de best fit oplossing. Een verlichtingsinstallatie voor bijvoorbeeld een verkeersfunctie is een combinatie tussen de karakteristieke lichtverdeling van het armatuur in combinatie met de karakteristieke reflectie-eigenschappen van het asfalt.  Zodra die optimaal op elkaar zijn afgestemd kunnen de lichtmasten veel verder uit elkaar worden geplaatst.

In een woonwijk wordt de besparing gehaald door het strooilicht van verlichtingsarmaturen op de omgeving in de berekening mee te nemen en gebruik te maken van de juiste optiek. Een beperkende factor om een besparing te behalen kan de juiste verblindings- of G-klasse zijn. Blindstaren op de juiste G-klasse heeft met de komst van led niet zoveel zin meer. Hierover vindt u meer informatie ons slideshare portaal.

De Kruijter is gespecialiseerd in het verlichten van tunnels en onderdoorgangen. Er kan veel bespaard worden door de daglicht toetreding mee te nemen in het plan. Het ontwerpen van een daglichtrooster voor de ingang van de tunnel geeft een besparing op energie en aanlegkosten die z’n weerga niet kent. Zie hiervoor ook ons artikel in het blad Installicht editie januari 2016

Kabelplannen

Beheerder van openbare verlichting willen graag onafhankelijk zijn van de netbeheerder. Deze onafhankelijk vertaald zich in een enorme besparing bij het verplaatsen of opnieuw aansluiten van lichtmasten. Bij een eigen laagspanningsnet is dit nog maar 1:10 van de prijs die u betaald bij de netbeheerder. Verder kunt u zelf het inschakelmoment van de verlichting bepalen

en heeft u de netbeheerder niet meer nodig bij een aanrijding of vandalisme. Waarom blijven er dan nog veel verlichtingsbeheerders gebruik maken van het net van de netbeheerder? Dit heeft vaak te maken met onervarenheid en angst voor bijkomende extra werkzaamheden die echter in de praktijk vaak wegvallen tegen de benodigde tijd voor het aansturen van de netbeheerder.

Het grote voordeel van een eigen laagspanningsnet is, dat het wel voldoet aan alle eisen uit de NEN1010 waardoor deze installatie ook nog eens veel veiliger is dan het net van de netbeheerder. Genoeg voordelen om over te stappen!

De Kruijter heeft al ruim 20 jaar ervaring in het ontwerpen en berekenen van eigen laagspanningsnetten en kan uw lichtplan met hetzelfde gemak voorzien van een eigen laagspanningsnet dat voldoet aan de laatste veiligheidseisen. Aan deze eisen (hyperlink) kan alleen worden voldaan met een totaal eigen laagspanningsnet

1. bij de opstart van de verlichting mag de beveiliging niet worden aangesproken dus rekening houden met inschakelpieken van de verlichtingsarmaturen,

2. bij een sluiting mag de isolatie van de kabel niet smelten,

3. bij een kortsluiting in de lichtmast moet een bewoner de lichtmast nog veilig kunnen aanraken en mag er niet meer dan 50V op de buitenzijde van de lichtmast komen te staan,

4. bij een kortsluiting moet in de kast de beveiliging binnen 0,4 seconden de kabel spanningsloos maken,

5. de kabel moet voldoende dik zijn en het spanningsverlies aan het einde van de kabel mag niet meer zijn dan 5%. 

U begrijpt dat alleen de zekering aanpassen in de mast niet de oplossing.

Lichtplannen

De Kruijter maakt lichtplannen op het hoogste kwaliteitsniveau. Door met een minimum aan materialen het optimale lichtbeeld te creëren, worden de kosten na realisatie van het plan snel terugverdiend en wordt een besparing gerealiseerd van 20% tot 40% op aanleg, onderhoud en energie. Hoe is dit te verwezenlijken? Door -met kennis en ervaring- op zoek te gaan naar de best passende verlichtingsoplossing!

Kabelplannen

Het vervolg op een verlichtingsplan is het kabelplan. De Kruijter levert een passend en geoptimaliseerd kabelplan. Met ruim 20 jaar ervaring in het ontwerpen en berekenen van eigen laagspanningsnetten kan De Kruijter uw lichtplan met hetzelfde gemak voorzien van een eigen laagspanningsnet dat voldoet aan de laatste veiligheidseisen.

Simulaties

Bij een 3d simulatie wordt een model of scan gemaakt van het pand, situatie of object. Het model wordt voorzien van de door de fabrikant gemeten uitstralingsgegevens waarna het resultaat op zeer realistisch wijze zichtbaar wordt. Het voordeel van deze werkwijze is het eenvoudig en snel kunnen aanpassingen van de verlichtingsopstelling en inzichtelijk maken van de effecten van een bepaalde keuze. Tevens kan er, op aanvraag, een bestand worden geleverd om door de simulatie heen te wandelen. Indien er gerenderde beelden gewenst zijn dan worden deze gemaakt van vooraf gekozen camera standpunten. De methodiek en de werkmethoden om tot een high-end visualisatie komen is een ontwikkeling van De Kruijter Public Lighting.

Onderzoek

Op het gebied van onderzoek heeft De Kruijter door de jaren een reputatie opgebouwd. Het vakgebied van de openbare verlichting is complex en zeer specialistisch. Het verrichten van onderzoek vereist dan ook kennis en jarenlange ervaring. Zo wordt De Kruijter regelmatig gevraagd voor het uitvoeren van lichttechnisch onderzoek, lichthinder onderzoek, modelmatig onderzoek,  belevingsonderzoek, productverkenning en positionering in de markt.

Praktijkmetingen

Om een verlichtingsinstallatie in de praktijk te toetsen aan de richtlijnen voert De Kruijter praktijkmetingen uit waarbij onder andere; luminantie, lichtsterkte, verlichtingssterkte, verblinding, knipperfrequentie van een lichtbron en gelijkmatigheid gemeten kunnen worden. De Kruijter voert deze metingen uit met de modernste technieken. Het is zelfs mogelijk om luminantie-metingen rijdend en luxwaarden zonder uitzetten van een raster doormiddel van Augmented Reality uit te voeren. Door deze zeer innovatieve methoden is het mogelijk om een grote efficiëntieslagen te maken.

Cursussen

In het verleden was het zo dat partijen als verlichtingsleveranciers, Rijkswaterstaat, aannemers, gemeentes en provincies hun eigen lichtplannen maakten en hiervoor ook de kennis in huis hadden. Veel van deze kundige mensen zitten tegen hun pensioenleeftijd aan of zijn deze reeds gepasseerd. Hierdoor verdwijnt de kennis binnen de branche. Tegelijkertijd volgen de ontwikkelingen in de openbare verlichting elkaar in hoog tempo op, zeker nu led verlichting zijn intredeheeft gedaan.

Daar komt bij dat voor mensen die de studie verlichtingskunde hebben gestudeerd, het in de praktijk vaak toch lastig blijkt te zijn om een verlichtingsplan te maken.Na veel vraag uit de branche om kwalitatief goede scholing en bijscholing, heeft De Kruijter hier gehoor aan gegeven en is gestart met de cursussen Dialux Evo, Calculux, Ulysse en een Algemene cursus openbare verlichting.

Uw docent Nico de Kruijter kan u op een heldere en levendige manier en met de nodige humor deze kennis machtig maken. Dit kan in de vorm van een incompany training of in een speciaal hiervoor ingerichte ruimte op onze vestiging in Driebergen. De gemeentes Utrecht, Apeldoorn en Breda en leveranciers Lightronics, Fagerhult en Philips zijn voorbeelden van partijen die hiervan de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Advies op verzoek

Het verstrekken van een opdracht kan soms meer tijd in beslag nemen dan het verkrijgen van een advies of een eenvoudige berekening voor een bepaalde situatie. Om deze reden heeft De Kruijter -Advies on demand ontwikkeld-.

De Kruijter heeft een methode ontwikkeld waarbij individuele opdrachtversteking niet meer nodig is. U belt en krijgt per omgaande een advies over zaken waar waarover u meer kennis wilt verkrijgen of om een bevestiging van uw inzicht. Ook een extra controle op gemaakte berekeningen en tekeningen is natuurlijk mogelijk. En denk bijvoorbeeld aan een 1 op 1 vervanging van een armatuur waarbij het lichtbeeld of de kwaliteit niet mag veranderen. Wij verzorgen graag de lichtberekening voor u, zodat u zich met uw core business bezig kunt houden.

Wij verzorgen graag de lichtberekening voor u, zodat u zich met uw core business bezig kunt houden.

Simulaties

Het lichtplan is op papier gereed en er is behoefte aan een laatste check of het bedachte lichtplan het gewenste resultaat oplevert. Dit kan door de situatie realistisch na te bouwen in lichtsimulatiesoftware zoals Lightscape. Maar hoe krijgt u een dergelijke situatie op schaal en met de juiste kleurstelling, materialen en beplanting in een 3d model.

Wij doen dat met 3D scanners. Na het scannen zijn er nog aan aantal bewerkingen benodigd aan de pointcloud om tot het gewenste realistische resultaat te komen. De stappen of fases van bewerken zijn door de Kruijter zelf ontwikkeld en hebben de bewerkingstijd van deze scans teruggebracht van enkele dagen tot enkele minuten. Betere kwaliteit voor een lagere prijs!.

Na goedkeuring van het lichtbeeld kunnen op eenvoudige wijze opstellingstekeningen worden gemaakt door op verschillende plaatsen doorsneden te maken van het 3D model. Wat rest is het intekenen van de armaturen met per armatuur de maatvoering, richthoeken en gebruikte montagewijze. Doordat ook de omgeving en het groen is gescand kan eenvoudig worden bepaald of een bepaalde locatie wel geschikt is voor het plaatsen van armaturen.

Praktijkmetingen

Om een verlichtingsinstallatie in de praktijk te toetsen aan de richtlijnen worden door de Kruijter praktijkmetingen uitgevoerd; we meten o.a

de luminantie | de lichtsterkte | de verlichtingssterkte metingen | de knipperfrequentie van een lichtbron. Stroomwegen met een verkeersfunctie worden verlicht volgens het luminantie concept. Dit  houdt in dat het lichtpatroon, zichtbaar op de rijbaan, moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

De controle of dit lichtpatroon ook voldoet aan de gestelde eisen kan met een gekalibreerde luminantiecamera. De Kruijter heeft een luminantie-camera laten ontwikkelen,  die binnen 8 milliseconden een meting kan uitvoeren en daarmee kan deze meting ook rijdend zonder de gebruikelijke wegafzettingen worden uitgevoerd. Om de mate van lichthinder te bepalen is het noodzakelijk om te meten hoeveel licht er richting de raampartijen van de bebouwing schijnt.

Deze metingen kunnen we uitvoeren met een onze zeer gevoelige klasse L luxmeter gekalibreerd op laboratorium kwaliteit of bij zeer grote afstanden met de luminantiecamera, zoals bij de meting van de landingsbaanverlichting op luchthaven Teuge.

Ledschermen in het openbaar gebied zijn behoorlijk in opkomst en omdat deze de verkeersveiligheid in de omgeving hinderen is het noodzakelijk om de licht-uitstraling van deze schermen in avond en nacht aan banden te leggen. Het controleren en nameten van deze schermen is enigszins mogelijk met een spotmeter Dat levert echter onvoldoende beeld op van de totale lichtverdeling en uitstraling van het scherm. Beter is een meting met een luminantie camera van het gehele beeld. De Kruijter heeft literatuurstudies gedaan naar recent uitgevoerd onderzoek en heeft, na aanvullende praktijkmetingen, een voorstel gedaan tot het vastleggen van afmetingen en lichtoutput van ledschermen in relatie tot de afstand naar omliggende bebouwing.

Verkeerswegen uitvoeren met geleideverlichting in de vorm van leds in het wegdek is de laatste jaren zeer populair. In de loop der jaren verminderd de zichtbaarheid en anderzijds zijn er veel klachten over verblinding of flickering. Dat maakt deze geleideverlichting juist hinderlijk of zelfs gevaarlijk. De Kruijter Openbare Verlichting is mede-opsteller van de aanbeveling voor geleideverlichting c.q.

actieve markering en heeft methoden ontwikkeld om deze units uitvoerig te meten en te testen. Ontdekt is dat de openingshoek van een led niet per definitie bepalend is voor de zichtbaarheid onder een hoek. Er zijn diagrammen ontwikkeld om deze zichtbaarheid vast te stellen.

Onderzoek

Op het gebied van onderzoek heeft de Kruijter een
behoorlijke reputatie opgebouwd. De onderzoeken die we uitvoeren zijn onder te verdelen in

• modelmatig onderzoek;
• belevingsonderzoek;
• product verkenning enpositionering in de markt, 
• lichthinder-onderzoek
• lichttechnisch onderzoek.

Lichttechnisch onderzoek kunt u denken aan het testen
van een product op karakteristieke lichttechnische eigenschappen.

Dit kan zijn geleide verlichting (ledunit in rijbaan) waarvan bepaald moet worden onder welke hoek deze nog zichtbaar is en welke niet. En eventueel welke stand of hoeken hinder opleveren voor de omgeving. Maar ook het functioneren en vergelijken van licht-berekeningssoftware op juistheid van rekenen en bedieningsgemak behoren hieronder.

Bij de lancering van een nieuw verlichtingsproduct kan het van belang zijn om na te gaan hoe het product lichttechnisch of mechanisch presteert ten opzichte van reeds op de markt verkrijgbare producten. De Kruijter heeft deze onderzoeken uitgevoerd voor  in ontwikkeling zijnde nieuwe lichtmasten, verlichtingsarmaturen, reflectiematerialen of nieuwe typen wegdek. Vanwege de gewenste geheimhouding zijn er geen voorbeelden in deze website opgenomen.

Modelmatig onderzoek wordt door ons uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de huidige regelgeving of een beter beeld te verkrijgen van verlichtingsvraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar regelgeving rond sluizen en vaarwegen of de vele lichthinder vraagstukken die we met 3D modellen oplossen. De situatie wordt op basis van, een 2d situatie tekening, eigen fotomateriaal en Google Earth tot 3D model vervaardigd. De techniek die hiervoor gehanteerd wordt is de verdwijn-puntentechniek waarmee, middels reconstructie, hoogte wordt aangebracht in de 2d situatie tekening waarna het model wordt voorzien van de juiste lichttechnische eigenschappen van materiaal en armaturen. filmpje
N.B. voor het 3D-modelleren van objecten zoals kerken, monumentale panden of bouwconstructies wordt gebruik gemaakt van point-cloud scanning;
Belevingsonderzoeken die we uitvoeren combineren we met recentelijk uitgevoerd (wetenschappelijk) onderzoek,  lichtmetingen met moderne luminantiecamera’s en 3Dmodellering van de situatie.

Veel belevingsonderzoeken naar zicht in de openbare verlichting komen uit de jaren zestig en zeventig toen ook de basis is gelegd voor onze huidige verlichtingsnormen. De huidige praktijk wijkt vaak af omdat onze voertuigen en het wegennet een behoorlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Naast de verkeersintensiteit en het ouder worden van de gemiddelde bestuurder zijn dit zaken waar serieus rekening mee gehouden moet worden.
Het komt ook vaak voor dat bij het bepalen van de normen verkeerde uitgangspunten of berekeningen zijn gehanteerd of nu worden toegepast op verlichtingsproducten die destijds nog niet bestonden (led-billboards bijvoorbeeld).

Onze eigen kennis van lichttechniek en de ontstaansgeschiedenis in combinatie met de inhuur van externe specialisten geven u de perfecte mix voor een geslaagd onderzoek.

Onderzoek naar het beste Kegelarmatuur

Gemeente Amersfoort
View Project Details

Onderzoek naar het beste Kegelarmatuur

Gemeente Amersfoort

UITDAGING

Op het gebied van led armaturen is er de laatste jaren veel veranderd. De lichttechniek s verbeterd en veelal ook het comfort. Tevens is de hoeveelheid licht die een armatuur produceert, toegenomen. Daar komt bij dat het assortiment aan merken en types explosief is gestegen. Hierdoor wordt het voor een beheerder van openbare verlichting steeds gecompliceerder om uit al die mogelijkheden de juiste armatuur keuze te maken voor nieuwe projecten. De Kruijter heeft onderzoek gedaan naar een uniform kegelarmatuur dat optimaal presteert en in de hele gemeente Amersfoort toegepast gaat worden. Hiervoor is een rekenmodel opgezet waarmee ieder type op de volgende aspecten kan worden getoetst:

 

-         lichttechnische prestatie conform NEN-EN13201-3,

-         maximaal haalbare mastafstand,

-         lichthinder naar de omgeving,

-         gevelbelasting,

-         gezichtsherkenning met en zonder reflectie vande ondergrond,

-         verblinding (nieuwe Ti 2015),

-         verbruik per m2 en per 100 m,

-         aantal benodigde lichtmasten en armaturen per100 m,

-         uitfasering (hoe lang is het product nogverkrijgbaar).

 

Het aantal onderzochte armaturen is door de verschillende configuraties enorm. Denk hierbij aan veel verschillende optieken, lumen pakketten en aantallen leds die in diverse combinaties verkrijgbaar zijn. Alle uitkomsten zijn vervolgens opgenomen in een rekenmodel, waarna op grond van de vooraf gestelde wensen van de klant aan elke parameter een wegingsfactor is toegekend. Hierdoor wordt direct duidelijk wordt hoe alle armaturen scoren, wat de kanshebbers zijn en welke types afvallen.Dit ontzorgt de beheerder en maakt een weloverwogen beslissing mogelijk.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Een armatuur met de beste prestaties

Cultuurcluster Zaanstad

Gemeente Zaanstad
View Project Details

Cultuurcluster Zaanstad

Gemeente Zaanstad

UITDAGING

Het cultuurcluster is een nog te realiseren plaats waar wat gedronken kan worden, maar ook kan worden genoten van een optreden. Het gebouw is contra ontworpen. Dit betekent dat de meeste gevelvormen aan de binnenzijde zitten, waar dat normaal gesproken aan de buitenkant is. Het gebouw is een soort kubus met daarin een opening in de vorm van een Zaanse gevel.

De gemeente Zaanstad heeft aan De Kruijter gevraagd om hiervan een 3d model te maken en dit in samenspraak met de architecten te voorzien van een aantal manieren van verlichting. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 3 zeer verschillende scenario’s waaruit de gemeente een keuze heeft gemaakt. Ieder model simuleert een andere manier van verlichten.

Men dacht dat het aanlichten van dit pand vanaf de buitenzijde van de gevel ook het openbaar gebied zou verlichten. Dit bleek in de simulaties niet het geval. Beter bleek het om op de horizontale delen van de klokgevel armaturen te plaatsen. Om deze armaturen niet te veel op te laten vallen, is dit aangevuld met het verlichten van de rand van de klokgevel. Omdat het een contrabeeld is van een Zaanse gevel, bleek het van binnenuit verlichten de beste oplossing.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Drie scenario's waar, op basis van de uitkomsten, een keus gemaakt kan worden.

Rijdende luminantiemeting Roeselare

Stad Roeselare
View Project Details

Rijdende luminantiemeting Roeselare

Stad Roeselare

UITDAGING

In België staan verschillende gemeenten op het punt om hun verlichtingsinstallatie om te bouwen naar led. De bestaande verlichting is zo’n 30 jaar oud en bestaat voor het grootste deel uit natriumverlichting met een lage lichtpunthoogte.

In België rekent de lichtontwerper aan het gereflecteerde licht dat van het wegdek af komt, luminantie genaamd. De Kruijter heeft een methode ontwikkeld om rijdend luminantiebeelden van de omgeving te maken en is door een grote Belgische netbeheerder gevraagd om zowel voor als na de ombouw zo’n luminantiemeting uit te voeren. Zo kan worden bekeken of de verlichtingssituatie na ombouw is verbeterd ten opzichte van de oude situatie, zonder dat hiervoor wegafzettingen nodig zijn.

Voor de metingen wordt een luminantiecamera gebruikt die op de auto is geplaatst. De hoogwaardige, gekalibreerde apparatuur levert een zeer betrouwbaar resultaat. De beelden worden softwarematig vastgelegd. Hiermee kunnen de lichtopbrengst en de gelijkmatigheid in de lengte- en breedterichting berekend worden.

Rijdend meten is een betrouwbare en tijdbesparende methode om inzicht te krijgen in hoe goed een verlichtingsinstallatie presteert.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Rapport met meetwaarden en bevindingen

Enka-terrein Ede

Gemeente Ede
View Project Details

Enka-terrein Ede

Gemeente Ede

UITDAGING

De firma Enka maakte vroeger veel huishoudelijke schoonmaakartikelen en is bekend om haar Enka-zeem. Het fabrieksterrein wordt vandaag de dag niet meer in deze hoedanigheid gebruikt maar omgebouwd naar een woonwijk. De oude gebouwen krijgen een woonbestemming en het terrein wordt voorzien van bijpassende woningen.

De Kruijter is gevraagd om voor dit terrein de verlichtingsplannen te maken. De armaturen die in het plan gebruikt werden, zijn van een type met een oude Fortimo lensmodule. Hiervoor is onderzoek gedaan naar een type dat met lenzen werkt en een betere spreiding geeft. Dit levert een besparing van 20% op op lichtmasten en 30% op energie ten opzichte van de oude configuratie.

De lichtplannen worden integraal met een civiel bureau vervaardigd. Daardoor heeft de gemeente minimale zorgen over de afstemming tussen de diverse inrichtingselementen. Door de ruime kennis en ervaring met dergelijke grote lichtplannen vindt het project een vlotte doorstroming. Hierdoor kan ook de achterstand die in het verleden is opgelopen, worden ingelopen. Tevens kunnen afgekeurde lichtplannen uit het verleden nu hun goedkeuring krijgen.  

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Vervaardigen van lichtplannen die in fasering naadloos op elkaar aansluiten.

Christus Koningkerk Antwerpen

Gemeente Antwerpen
View Project Details

Christus Koningkerk Antwerpen

Gemeente Antwerpen

UITDAGING

In België zijn er van veel gebouwen geen bouwtekeningen beschikbaar. Een grote Belgische netbeheerder heeft De Kruijter ingeschakeld om zonder deze tekeningen 3d simulaties te maken.

Door een scan van een gebouw te maken met een point cloud scanner, ontstaat een puntenwolk. De Kruijter heeft een gepatenteerde tool ontwikkeld om deze puntenwolk dicht te maken en te voorzien van de juiste armaturen op basis van werkelijke fotometrische data. Zo kan in een 3d simulatiemodel getoond worden hoe de verlichting er in werkelijkheid uit zal gaan zien. Het vervolgens bijsturen van een lichtplan wordt bijzonder eenvoudig en kan zelfs samen met de opdrachtgever real-time online.

Hierna kunnen de beelden klaar worden gezet om gerenderd te worden.

Op basis van de accurate puntenwolk kunnen ook 2d tekeningen worden gemaakt waarop de armaturen en de richthoeken te zien zijn.

Tevens kan van de 3d scan een draadmodel worden gemaakt om de kabelloop te berekenen. Dit is een feature die veel tijd bespaart bij de montage. In het draadmodel worden de plaatsen en lengtes van de kabeldelen weergegeven. De monteur hoeft deze pasklare delen alleen nog te plaatsen en via connectoren met elkaar te verbinden.

Nieuwe simulatietechnieken verkorten de testfase en resulteren in beter doordachte oplossingen. Het 3d kabelmodel maakt montage simpel, snel en probleemloos.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Simulatie en draadmodel voor het monteren van de bekabeling.

Hoorn, stadscentrum armatuurontwikkeling

Gemeente Hoorn
View Project Details

Hoorn, stadscentrum armatuurontwikkeling

Gemeente Hoorn

UITDAGING

De gemeente Hoorn heeft in het stadcentrum klassieke lantaarns staan, waarbij men de huidige verlichting gaat ombouwen naar led verlichting. De bedoeling is dat de leverancier een kit levert waarmee het verlichtingsgedeelte van de lantaarn wordt omgebouwd.

 

De doelstelling was om samen met de leverancier en de gemeente te zoeken naar een oplossing die het meeste lichtcomfort biedt en tegelijkertijd functioneel kan worden aanbesteed. Alle varianten worden hierbij (in de praktijk) lichttechnisch maar ook door middel van berekening beoordeeld. Tevens zijn de individuele eigenschappen van de materialen onderzocht en vastgelegd. De Kruijter heeft tenslotte alle belanghebbenden meegenomen in een belevingsonderzoek om aan de hand van zichtproeven tot het ideale lichtniveau te komen.

 

Via deze weg is de optimale ombouwset naar led verlichting ontwikkeld voor de zowel beheerder als gebruiker. Zo wees het onderzoek bijvoorbeeld uit dat een heldere lichtkap rekenkundig de minste hinder opleverde maar in de praktijk voor de meeste verblinding zorgde door de enorme pieken in helderheid van de leds en dat een te diffuse lichtkap veel lichthinder op gevels veroorzaakt waardoor te veel licht de woningen binnen straalt.

 

Reken- en meetkundig is bepaald welke lichtkap het best presteert. Deze is gekozen als vervanger van de huidige lichtkap.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Advies en hulp bij de ontwikkeling van een armatuur voor stedelijke gebied

Belevingsonderzoek gemeente Hoorn

Gemeente Hoorn
View Project Details

Belevingsonderzoek gemeente Hoorn

Gemeente Hoorn

UITDAGING

De gemeente Hoorn is gestart met het ombouwen van de verlichtingsinstallatie van conventionele naar led verlichting in het stadscentrum. De Kruijter is gevraagd om te onderzoeken wat bij verschillende belangengroepen het best gewaardeerde lichtniveau is.

Op de onderzoeklocatie is een gedeelte reeds omgebouwd naar led. Voor de proef zijn een aantal organisaties uitgenodigd met verschillende belangen, te weten: bewoners, politie / cameratoezicht, ondernemers, bezoekers en stadsontwerp / historisch erfgoed. Iedere groep kreeg een vragenlijst die tijdens een visuele beoordeling van de led installatie moest worden ingevuld. Elk team heeft deze vragenlijst 3 maal doorlopen, de eerste keer bij een lichtniveau van 5 lux (stand 1), de tweede keer bij een lichtniveau van 7 lux (stand 2) en de derde keer bij een lichtniveau van 9 lux (stand 3).

De Kruijter heeft een vragenlijst opgesteld om antwoord te krijgen op hoe de verschillende partijen de mate van gezichtsherkenning, zicht, gevoel van veiligheid, schaduwwerking, kleurherkenning, verblinding, omgevingsverlichting en gelijkmatigheid bij de drie verschillende lichtniveaus ervaren.

De uitkomsten zijn op diezelfde avond met de betrokkenen gedeeld. Het rekenmodel is zo opgesteld dat, door het invullen van de beoordelingen, ook de voorkeuren per groep, overall voorkeur en opvallende issues in beeld kunnen worden gebracht. Na het delen van kennis vanuit De Kruijter en het toelichten van de betekenis van de resultaten van de enquête, komt de totale groep ondervraagden tot een eenduidige conclusie met betrekking tot het meest gewenste lichtniveau.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Begeleiden van de waarnemers en delen van kennis en tot slot komen tot een eenduidige conclusie met betrekking tot het meest gewenste lichtniveau.

Dit alles na eerdere praktijkmetingen en beoordelingen die door de kruijter zijn uitgevoerd om tot het uiteindelijke armatuur te komen.

Onderzoek sluiscomplex Hansweert

Rijkswaterstaat
View Project Details

Onderzoek sluiscomplex Hansweert

Rijkswaterstaat

UITDAGING

Na de ombouw van de sluizencomplexen Zandkreek en Gaarkeuken van conventionele naar led verlichting ontstond in de praktijk een onacceptabele situatie. Bij verlichting bleven de kademuren donker waardoor het zicht op sluisonderdelen verdwijnt. Dit levert gevaarlijke situaties op voor de scheepvaart. De lichtberekeningen die door diverse ingenieursbureaus zijn gemaakt, blijken niet met de praktijksituatie overeen te komen.

 

De Kruijter is gevraagd om middels een modelmatig onderzoek na te gaan waar het probleem ligt en hoe dit opgelost kan worden. Het sluiscomplex Hansweert is hiervoor als pilotlocatie gekozen. Uit het onderzoek is gebleken dat het openbare verlichtingsoptiek dat in de berekeningen gebruikt is, niet geschikt is om een sluis te verlichten.

 

Dit kan beter worden gedaan met een schijnwerperoptiek. Tevens is ontdekt dat de voorhaven en de wachtruimte nooit kunnen voldoen aan de scheepvaarteisen. Binnen het onderzoek worden de oorzaken aangegeven en worden hiervoor oplossingen aangedragen.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Onderzoeksrapport en een aanbeveling voor verlichten van sluiscomplexen

Luminantiemeting verkeerstoren Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol
View Project Details

Luminantiemeting verkeerstoren Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol

UITDAGING

Schiphol is thans bezig met de vervanging van de conventionele platformverlichting door led. Om een zo goed mogelijk vergelijk te hebben tussen de oude hogedruk natriuminstallatie en de nieuwe led verlichting en om eventuele klachten te kunnen herleiden, is De Kruijter gevraagd om in opdracht van Lucht Verkeersleiding Nederland een nulmeting uit te voeren en te kijken naar de werk- en kijkwijze van een luchtverkeersleider in het donker.

De metingen hebben plaatsgevonden vanuit de verkeerstoren op 90 meter boven maaiveld. Op deze locatie is een rondkijkopname gemaakt met een luminantiecamera waarbij er verschillende sluitertijden zijn toegepast om het dynamische bereik nog groter te maken. Daarmee was het mogelijk om van enkele tientallen candela’s tot miljoenen candela’s te meten. De conventionele armaturen stonden met de glazen ruit bijna horizontaal en de ledarmaturen zo’n veertig graden gekanteld.

Er is ontdekt dat een gekanteld armatuur in principe geen hinder hoeft op te leveren, zeker niet op  een dergelijke grote hoogte. Wel kan het gekantelde armatuur het zicht ontnemen op het er achter gelegen gebied. Dit komt doordat de lichtbron verward kan worden met de verlichting van een passerend vliegtuig of doordat de lichtkrans het zicht ontneemt op het gebied verderop achter de lichtbron, waardoor het gebied en de objecten achter de lichtbronnen in het donker verdwijnen.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Het uiteindelijke product is een panoramabeeld met per lichtbron een gemeten helderheid. Doordat de raampartijen in de verkeerstoren niet open kunnen, is gebruikt gemaakt van referentievlakken om de lichtabsorptie van het glas te elimineren.

Onderzoek naar dimregime provincie Utrecht

provincie Utrecht
View Project Details

Onderzoek naar dimregime provincie Utrecht

provincie Utrecht

UITDAGING

De provincie Utrecht heeft in 2013 het idee opgevat om de gehele openbare voorlichting te gaan voorzien van één dimregime. Het dimmen van de openbare verlichting kan op het moment dat de verkeersintensiteit of de situatie dit toelaat. Er kan gebruik worden gemaakt van dimstanden 100%, 50% en 20%. 

 

De Kruijter is gevraagd om onderzoek te doen naar het optimaliseren van de situatie van dimstanden en verbruik, rekening houdende met verkeersintensiteit en zomer- en wintertijd. Hiervoor is een programma ontwikkeld waarin het verbruik, de tijdstippen van intreden van het duister per dag, het dimpercentage, de actuele gemiddelde kilowattuurprijs (inclusief heffingen), de startdatum en het type installatie conventioneel of led worden ingevoerd.

 

Het programma rekent diverse scenario’s door. Hierbij wordt ook een onderscheid gemaakt tussen conventionele en led verlichting. In de berekeningen worden ook variabelen als stand van de zon, zonsopgang en -ondergang en schrikkeljaren meegenomen. Dit leverde een handzame tool op waarmee snel en eenvoudig concrete uitspraken kunnen worden gedaan over het energieverbruik bij verschillende dimstanden en de besparingen die het dimregime met zich mee brengt.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Een programma op excel waarin het verbruik, de tijdstippen van intreden duister, het dimpercentage, de actuele gemiddelde kilowattuurprijs (inclusief heffingen), de startdatum en het elektrisch verlies van de verlichtingsinstallatie worden ingevoerd.

 

VIRTUEEL RASTER

Amsterdam Airport Schiphol
View Project Details

VIRTUEEL RASTER

Amsterdam Airport Schiphol

UITDAGING

De vraag naar het uitvoeren lichtmetingen in de openbare ruimte is de afgelopen jaren sterk gestegen. Voor zo’n meting moet eerst een raster uitgezet worden dat bestaat uit merkpunten waarop een luxwaarde wordt gemeten. Handmatig is dit een bewerkelijke en tijdrovende aangelegenheid die meestal meer tijd in beslag neemt dan de meting op zich, zeker omdat het vaak gaat om grote oppervlaktes met veel rasterpunten.

Reden dus om te zoeken naar een nieuwe, innovatieve manier om een meetraster uit te zetten. Door gebruik te maken van een Augmented Reality (AR) bril, die een virtuele wereld (in dit geval het vooraf geprogrammeerde meetraster) plaatst over de werkelijke wereld, kan een meting veel sneller en efficiënter plaatsvinden. De Kruijter heeft hiervoor een eigen applicatie ontwikkeld. De rasterpunten kunnen op iedere willekeurige plek, zowel horizontaal als verticaal, op iedere hoogte van de grond geplaatst worden. Vervolgens kan door het rasterpatroon worden bewogen en kan de meting starten.

Het virtuele raster is een geregistreerde vinding van De Kruijter Public Lighting volgens de eisen van de NEN-EN 12464-2.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

De ontwikkeling van een Augmented Reality (AR) applicatie die in de praktijk veel tijd bespaard bij het uitzetten van het meetraster.

INVERDAN ZAANSTAD

Gemeente Zaanstad
View Project Details

INVERDAN ZAANSTAD

Gemeente Zaanstad

UITDAGING

De gemeente Zaanstad is vanaf 2003 bezig met de ontwikkeling van haar nieuwe stadscentrum. Het nieuwe centrum kenmerkt zich door de traditionele Zaanse bouwstijl van de panden, gebouwd langs een gracht met winkels en terrassen. Diverse bekende Nederlandse architecten hebben deze panden op een zeer bijzondere manier ontworpen. Zo is het Inntel Hotel ontworpen in de vorm van gestapelde Zaanse huisjes en het gemeentehuis als opgeblazen grote Zaanse huizen in een zigzag verband. De panden staan in een gebogen openbaar gebied met verschillende niveaus en de gebieden worden onderling verbonden door bruggen, trappen en liften. Tussen de wandelgebieden ligt een gracht die ontspringt bij het nog te bouwen cultuurcluster.

De Kruijter Openbare Verlichting is gevraagd om voor dit speciale project een verlichtingsplan te maken. Het project startte 10 jaar geleden met het ontwikkelen van een armaturen-familie. Door de vele hoogteverschillen en de moeilijke plaatsingsmogelijkheden op de gevels is het een uitdaging om armaturen op dezelfde lichtpunthoogte tegen de gevel of op een mast te plaatsen. Hiervoor ontwikkelde Simon Sprietsma van het gelijknamige bureau een uitvoeringsvorm. Om ook in het ontwerpproces beter met elkaar te communiceren zijn er namen bedacht zoals Teckel, Giraffe en Muis. De namen zeggen iets over de lengte of de hoek van de uithouder.

Na het ontwikkelen van de familie is begonnen met het vormgeven van het verlichtingsplan. Waarbij de grootste uitdaging is om de verlichting zo te plaatsen dat deze op regelmatige afstanden in het gebied komen te staan. De positie van het armatuur op een gevel moet zodanig worden gekozen dat  het er fraai uitziet én de omgeving effectief wordt verlicht. Naast gevelarmaturen en masten zijn ook de staanders van de leuningen van bruggen voorzien van inbouwarmaturen. In het gebied voldoet de verlichting aan een aantal basiseisen zoals voldoende gelijkmatigheid en lichtniveau, waardoor mensen die in dit centrum verblijven, makkelijk kunnen worden herkend. Tot slot is natuurlijk de sfeer in dit gebied van groot belang; daar is dan ook veel  aandacht aan besteed. Om aan alle eisen te kunnen voldoen is gekozen voor een driedimensionale aanpak.

3d aanpak De eerste berekeningsmodellen waren draadmodellen met obstakels om loopgebieden en gevels lichtdicht te maken. Die waren vervaardigd op basis van 2d autocad tekeningen en ingebracht in Calculux lichtberekeningssoftware. De uitkomsten werden per gebied berekend, waarbij werd nagegaan of de verlichting aan de eisen voldeed. Het kon betekenen dat armaturen op een hoger gelegen gebied verhangen moesten worden om een niveau daaronder beter te verlichten. Vanaf 2010 is gekozen om ook 3d Studio Max te gaan inzetten in het project. Er kwam toen een duidelijke behoefte om ook reflectie te kunnen mee te nemen in de berekeningen en vragen over het sfeerbeeld van de ruimte werden belangrijker. Dat maakte 3d Studio Max meer geschikt.

Reflectie Voor het gebied voor het station is bedacht om een houten overkapping te maken die indirect wordt belicht en zo de openbare ruimte door reflectie verlicht. De originele overkapping is nagebouwd en voorzien van indirecte verlichting. Uit onderzoek bleek dat het veel energie zou kosten om het openbaar gebied alleen indirect te verlichten. Met een kleine aanvulling door directe verlichting was het resultaat verbluffend. Reflectie kan worden gebruikt om donkere hoeken in het openbaar gebied te verlichten. Dit was ook het idee bij de ontwikkeling van het cultuurcluster tegenover het gemeentehuis.

Cultuurcluster Het cultuurcluster is een plaats waar wat gedronken kan worden, maar ook kan worden genoten van een optreden.  Het gebouw is contra ontwikkeld. Dit betekent dat de meeste gevelvormen aan de binnenzijde zitten; normaliter is dat aan de buitenkant. Dit is bij het cultuurcluster dus omgekeerd. Het gebouw is een soort kubus met daarin een opening in de vorm van een Zaanse gevel. Aan de buitenzijde is het pand voorzien van een geperforeerde staalplaat met een patroon van vitrage. De inspring in de gevel heeft de vorm van een klokgevel en is tot in het interieur groen afgewerkt. Men dacht dat het aanlichten van dit pand vanuit de buitenzijde van de gevel ook het openbaar gebied zou verlichten. Dit bleek in de simulaties niet het geval. Beter bleek het om op de horizontale delen van de klokgevel armaturen te plaatsen. Om deze armaturen niet te veel op te laten vallen, is dit aangevuld met  het verlichten van de rand van de klokgevel. Omdat het een contrabeeld is van een Zaanse gevel bleek het van binnenuit verlichten de beste oplossing.

De volgende stap is het verlichten van de waterval die de oorsprong van het water in de gracht is. Hierbij zijn ideeën om het water te laten oplichten van binnenuit de waterstraal.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Tot slot Het begint erop te lijken dat het alleen verlichten conform de richtlijnen een oude gedachte is en de combinatie van veilige en esthetische verlichting een integraal ontwerpproces is dat door architecten en lichtontwerpers gezamenlijk moet worden uitgevoerd; zeker als het gaat om een centrumplan als dit. We zijn nu 10 jaar bezig met dit mooie plan en de verwachting is dat we er nog vijf jaar met plezier aan werken!

VELSERTUNNEL

bouwcombinatie Hyacint
View Project Details

VELSERTUNNEL

bouwcombinatie Hyacint

UITDAGING

Wie op een heldere zomerdag een tunnel nadert wil buiten de tunnel zien hoe de rijbaan onder de overkapping doorloopt . Uiteraard ook of voorliggers vertragen of zelfs stilstaan. Omdat te kunnen zien op een heldere dag, is veel licht aan de ingang van de tunnel nodig. Hiervoor wordt meestal kunstlicht ingezet die naar de weggebruiker toe wordt gericht, waardoor een negatief contrast met de donkere achterkanten van de voertuigen wordt gecreëerd. Omdat er veel licht nodig is, hangen er in deze zone van de tunnel veel verlichtings-armaturen, met als gevolg een hoog energieverbruik en hoge onderhoudskosten.

Om de weggebruiker een comfortabele overgang te bieden naar het lage kunstlicht niveau in de tunnel is het ook mogelijk het daglicht op natuurlijke wijze af te bouwen. Dit wordt gedaan met een daglichtrooster. Het rooster bestaat uit hoge verticale kokers of z-vormige balken die op verschillende afstanden van als zeer hinderlijk ervaren door de aannemer. De ervaring ontbreekt om er aan te kunnen rekenen en de gehele constructie past niet in het huidige systeem van system-engineering. Voor de uitvoerder heeft een daglichtrooster ook als nadeel,  dat er minder of geen ingangsverlichting meer hoeft te worden opgehangen en er dus minder geld wordt verdiend.

Het rekenen aan daglicht is helemaal ingeburgerd in de binnenverlichting en wordt in het ontwerp van nieuwe gebouwen op grote schaal toegepast. De universiteit van Tokyo (SKY LUMINANCE DISTRIBUTUION MODEL FOR SIMULATION OF DAYLIT ENVIRONMENT  by  Norio Igawa, Hiroshi Nakamura, and Kunio Matsuura) heeft het hemelpatroon en helderheid bij diverse bewolkingstypen gemeten en vastgelegd. Deze informatie kan weer worden gebruikt in de vorm van weather files in highend simulatie software. Door het scannen en 3d modelleren van de bestaande tunnelingang met rooster kunnen de situaties in alle weertypen en zonnestanden worden onderzocht. 

Tunnelprojecten waarvoor de Kruijter daglichtstudies heeft uitgevoerd zijn de Zeeburgertunnel, de Heinenoord tunnel en de Velsertunnel. Bij al deze tunnels is een 3d model gemaakt van de ingang en is het daglichtrooster onderworpen aan een daglichtstudie. Wat in alle projecten opviel is dat de lengte van het daglichtrooster korter was dan wenselijk. Dit heeft te maken met de rijsnelheid van de voertuigen. Waar vroeger niet harder gereden werd dan 70 of 80 km/h is dat in de loop der tijd gestegen naar 100 tot 130 km/h. Om het licht op een verantwoorde manier af te bouwen moet de afbouw in 8 seconden plaatsvinden. Dit vereist bij 70 km/h een afbouw over 155 meter en bij 120 km/h zelfs 100 meter langer. Bij handhaving van het bestaande daglichtrooster heeft verhoging van de maximumsnelheid dus als consequentie dat dat er een verlenging van de lichtafbouw moet plaatsvinden door het plaatsen van extra verlichting net na het daglichtrooster. De hoeveelheid hiervan is sterk afhankelijk van de constructie van het daglichtrooster. Vandaar dat het noodzakelijk is om in deze gevallen een daglichtstudie te doen aan het bestaande daglichtrooster.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

De Kruijter heeft; een ontwerpspecificatie geschreven, een studie verricht naar de bruikbaarheid van het daglichtrooster, verlichtingsontwerpen gemaakt op basis van verschillende fabricaten en ondersteuning geboden aan de combinatie Hyacint.

APRON LIGHTING

Amsterdam Airport Schiphol
View Project Details

APRON LIGHTING

Amsterdam Airport Schiphol

UITDAGING

Is het huidige document met eisen voor platformverlichting nog wel bruikbaar en wat is er na de datum van deze richtlijn gebeurt met de regelgeving vanuit de EASA, ICAO en Manual of Standards Part 139. Met de komst van ledverlichting in de openbare ruimte is er veel veranderd in de regelgeving. Dit heeft te maken met de nieuwe methode waarop het licht wordt verspreid. In het verleden geschiedde dat vaak met een gasontladingslamp en een aluminium spiegel en vandaag de dag met een zeer kleine lichtbron voorzien van lenstechnologie.

Dit laatste kan, indien niet juist ontworpen, ervoor zorgen dat er geen strooilicht meer is en/of de bundels zeer scherp zijn afgesneden. Het gevolg is dan, dat de omgeving die vroeger mee werd verlicht, dat nu niet meer wordt. Ook het rekenraster komt in het onderzoek aan de orde. Is dit raster nog wel toereikend en staan de meetpunten niet zo ver uit elkaar dat ze over de donkere plekken heen stappen. Tot slot bij de asymmetrische verlichting is het kantelen van het armatuur niet beslist noodzakelijk, dit is bij de led verlichting met alleen lenstechnologie wel anders. De modellen moeten gekanteld worden om een voldoende groot vlak aan te lichten, met als gevolg een hoge mate van verblinding.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

De Kruijter heeft onderzoek uitgevoerd en een voorstel gedaan tot een update van de huidige documenten.

GEMEENTE HOORN

GEMEENTE HOORN
View Project Details

GEMEENTE HOORN

GEMEENTE HOORN

UITDAGING

‍“Of gelijkwaardig”

Deze tekst staat vaak in RAW bestekken bij de specificatie van de gewenste materialen. Maar krijg je dan ook een gelijkwaardig product met dezelfde functie? En wat wordt er bedoeld met functie? Indien we vragen naar een mast zonder lasnaad en we krijgen een mast met een lasnaad dan is de functie van beide masten gelijk, namelijk het vasthouden van het armatuur gedurende 40 jaar. 

Dit zijn lastige zaken waar we met de komst van nieuwe innovatieve en hypermoderne led verlichtingsarmaturen voor de openbare verlichting tegen aan lopen. Die komst ging namelijk gepaard met een vertienvoudiging van het aantal leveranciers van armaturen uit verschillende landen, met sterk uiteenlopende kwaliteitsniveaus. Is die kwaliteit nog wel zo goed dat het armatuur 20 jaar mee gaat en hoe kun je die borgen in een RAW bestek. De Kruijter heeft een functionele omschrijving gemaakt die als bijlage bij het bestek wordt gevoegd. In het bestek worden de aantallen van de verschillende producten opgegeven en voor de functionele eisen wordt verwezen naar deze bijlage.

Op deze wijze ligt vast waar de armaturen aan moeten voldoen en moet de aanbieder aantonen dat hij deze kan leveren. De eerste ideeën voor deze opzet stammen uit 2008 en zijn uitgewerkt voor een project bij de gemeente Haarlemmermeer.  In januari 2014 heeft De Kruijter voor de gemeente Hoorn dit concept in uitgekristalliseerde vorm voor de aanschaf van verlichtingsarmaturen opnieuw gebruikt.

Gemeente Hoorn De gemeente Hoorn heeft het uiterlijk van haar armaturen bij beleid vastgelegd en wil in het openbaar gebied, om wildgroei te voorkomen, deze uitvoeringsvorm handhaven. Naast de uitvoeringsvorm en prijs is kwaliteit van het armatuur erg belangrijk. De eisen die gesteld worden in het bestek mogen –helaas- niet naar een fabricaat of type toe worden geschreven. De omschrijving moet zo algemeen mogelijk worden geformuleerd en voldoende bandbreedte hebben voor het kunnen aanbieden van een alternatief door de leverancier. De gekozen opzet omschrijft de eisen dermate specifiek, dat zelfs als het oorspronkelijk gewenste fabricaat of type niet bij het aanbod zit, het aangeboden alternatief altijd voldoet aan de wensen van de gemeente.

Hoe is het opgesteld De bijlage met eisen is onderverdeeld in drie categorieën, namelijk  esthetische , technische en lichttechnische eisen. In de esthetische omschrijving worden de huidige kegelvorm en blokvorm die op dit moment worden toegepast vastgelegd. Deze parameters zijn hoogte, lengte, breedte, diameter en een grove vorm omschrijving waarbij ook de hoeken van de schuine vlakken zijn omschreven. De maatvoering is met de nodige toleranties zo opgesteld dat het beeld buiten eenduidig is en verschillende fabricaten en typen zouden kunnen voldoen.

Naast het esthetische aspect zijn er een dertigtal technische eisen opgesteld die de kwaliteit van het armatuur moeten waarborgen. De eisen zijn zeer praktisch opgesteld en door een verlichtings­specialist te controleren; zoals de eis dat de leds achter een glazen ruit moeten zitten of elektro­technische eisen die kunnen worden gesteld aan de armaturen.  Kennis die is vergaard door 20  jaar ervaring in de openbare verlichting. Tot slot dient het armatuur over een goede karakteristieke lichtverdeling te beschikken om na plaatsing in het openbaar gebied te voldoen aan het gestelde lichtbeeld. Hiervoor zijn 7 lichttechnische eisen in de bijlage bij het bestek opgenomen . Door het geven van een bandbreedte van de lichtstroomwaarden per hoek kan de gewenste uitstralingsvorm worden vastgelegd en zo ook het gewenste lichtbeeld worden bereikt.    

Slim fit De gekozen methode past binnen het huidige beleid van aanbesteden van de gemeente Hoorn. Daarbij  wordt niet meer gestuurd op producten, maar op het borgen van de lichtkwaliteit over een langere periode. Deze “eenvoudige” bijlage  heeft voor de gemeente Hoorn dan ook een hoge toegevoegde waarde bij een aanbestedingsproces.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Functioneel beschrijven van materiaal eisen om te komen tot een eenduidig beeld in de buitenruimte en een kwalitatief goed product.

Koen van Leenen en Emile van Boven
In het gemeentelijk beleidsplan 2014-2024 is bepaald dat uniformiteit in vormgeving en kleurstelling van belang is. Dit heeft geleid tot keuzes van een klein aantal armaturen en lichtmasten die we de komende jaren gaan toepassen in de gemeente. We hebben eerst zelf geprobeerd om de gewenste armaturen in de RAW-systematiek te zetten, maar het neutraal omschrijven van de vormgeving en kwaliteit was voor ons niet uit te voeren. We hebben de hulp ingeroepen van De Kruijter en dit heeft geresulteerd in de besproken bijlagen. De armaturen zijn nu objectief beschreven, liggen er geen patenten aan verbonden en zijn bij in ieder geval 2 leveranciers te koop. Een gelijkwaardig product is alleen van toepassing indien het aan de specificaties van de bijlage voldoet. Bij de aanbesteding leidde deze innovatieve manier van productomschrijving tot vragen, waarbij het zelfs de toets der kritiek van de Commissie van Aanbestedingsexperts [CASE98] heeft doorstaan. 

Het is al met al voor ons een tijd vretende aanbesteding geweest, maar daarentegen zeer leerzaam. Doordat we in Hoorn de komende jaren nog duizenden armaturen gaan vervangen, is deze innovatieve productomschrijving voor de markt een zeer interessant product. We verwachten dat meerdere leveranciers hier hun voordeel mee gaan doen. Overheden voldoen hiermee omtrent hun inkoop- en aanbestedingsbeleid en krijgen kwalitatief goede producten.

 

OLV HEILIG HART KERK

ANTWERPEN, BELGIE
View Project Details

OLV HEILIG HART KERK

ANTWERPEN, BELGIE

UITDAGING

De ontwikkeling van het 3D scannen via puntenwolken gaat zeer snel en steeds nauwkeuriger. Het is zelfs mogelijk om exacte kleurinformatie van het gescande object aan de puntenwolk toe te voegen. Op deze wijze kunnen prachtige 3D-scans worden gemaakt van gebouwen en constructies. Zo ook de OLV Heilig hart kerk te Borgerhout

Het modelleren daarvan kost normaliter veel tijd en geld en wordt daarom slechts zelden gedaan.   Daarnaast is het nooit zo nauwkeurig en gedetailleerd als een puntenscan. De methode van De Kruijter maakt het mogelijk om goedkoper, sneller én beter dan welke andere bestaande werkwijze ook, mooie aangelichte 3D-modellen te maken waarmee ieder lichtontwerp kan worden gesimuleerd en vanuit iedere zichthoek kan worden gevisualiseerd.

Voor lichtplannen waren deze puntenscans tot op heden ongeschikt, omdat het licht door de pixels heen schijnt zonder zichtbaar effect. De Kruijter heeft een methode ontwikkeld om de losse puntenwolken samen te voegen en om te bouwen tot een bruikbaar 3D model, dat kan worden voorzien van lichttechnische reflectie eigenschappen. Het model kan worden gebruikt om aan te lichten, waarbij alle karakteristieke invallende of uitstekende vormen van bijvoorbeeld een kerk of monumentaal pand prachtig zichtbaar worden.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Laten scannen van het object naar een puntenwolk, de puntenwolk lichtdicht maken en texture van het object aanbrengen en voorzien van armaturen met de juiste fotometrische data (karateristieke lichtverdeling) en reflectie gegevens.

ZUTPHEN TUNNELS

PRORAIL / HERMAN KUIJER
View Project Details

ZUTPHEN TUNNELS

PRORAIL / HERMAN KUIJER

UITDAGING

In 2012 kwam kunstenaar Herman Kuijer in contact met ons bureau voor het uitvoeren van een lichtstudie naar het kunstzinnig verlichten van twee tunnels in de gemeente Zutphen. Er moest een manier worden bedacht om een tunnel onzichtbaar te verlichten in verschillende kleuren. De verlichting moest tegelijkertijd de tunnel verkeers- en sociaal veilig maken.

De eerste bainstorm sessies waren erop gericht om na te gaan hoe de bedachte lichtbanen op een juiste wijze in de tunnel geprojecteerd konden worden. Dit zonder vermenging van het licht van de naastgelegen lichtbaan. Tevens was de opgave dat de lichtbron niet zichtbaar mocht zijn. En tot slot moet het lichtniveau en de gelijkmatigheid van het licht voldoen aan de Nederlandse richtlijnen voor tunnels en onderdoorgangen.

Indirect verlichten vanuit een koof in het plafond bleek niet de oplossing omdat hiermee niet zou kunnen worden voldaan aan de richtlijnen. Al snel kwamen we op het idee om de nissen met smalle bundels te verlichten en het openbaargebied met bandvormige optieken. De beide karakteristieke vormen van lichtverdelingen kregen in het ontwerpproces de naam “pen” en “pingpongbatje”. Op basis van deze twee vormen is het totale lichtbeeld verkregen. De wandreflectie en het directe lichtniveau is in een 3d model berekend op basis van werkelijke karakteristieke lichtverdelingen en reflectie-eigenschappen van de wand. Dit om vroegtijdige problemen te kunnen signaleren en het beton of het armatuur hierop te kunnen aanpassen.   

Doordat is gewerkt met zeer smalle bundels in combinatie met RGBW leds was het een uitdaging om bij de eerste aanzet van het licht op de wand, geen vreemde kleurvermenging te krijgen doordat de vier leds niet exact in het midden van de lens zitten. Om deze reden is de bundelbreedte later in het ontwerp­proces aangepast.

De tweede uitdaging die opgelost diende te worden, is de kleurgevoeligheid van het oog bij de diverse kleurscenario’s. Het lichtniveau en gelijkmatigheid moet onder alle omstandigheden voldoen aan de Nederlandse tunnel richtlijnen. Het is voor te stellen dat bij overmatig gebruik van rood of paars de leds meer licht moeten produceren om de luxwaarde te behalen dan bij geel of groen licht. Immers ons oog en ook de meetapparatuur volgt de kleurgevoeligheid van de photopische V labda curve. De verschillende lichtscenario’s zijn doorlopen en er hebben lux metingen plaatsgevonden om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren of bepaalde scenario’s aan te passen qua lichtoutput. 

Een leerzaam proces met een uniek object waar we met het gehele bouwteam trots op zijn.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Tunnelverlichting bedenken waarvan lichtkunstwerk ook het functionele licht verzorgd. Simuleren van het lichtbeeld en maken van lichtberekeningen op basis van samengestelde karakteristieke lichtverdelingen.

STADSBAANTUNNEL

BAM / SIEMENS
View Project Details

STADSBAANTUNNEL

BAM / SIEMENS

UITDAGING

‍Als lichtspecialist willen wij u graag meenemen naar wat er komt kijken bij het verlichten van een verkeerstunnel. Dat dit pure wetenschap is laten we zien in een aflevering van Feiten en Fabels uit 2015.

klik op deze link om naar de aflevering te gaan  

WAT HEBBEN WE GEDAAN

De vraag is waarom er nog maar 4% van de Nederlandse verkeerstunnels is uitgerust met led verlichting. Een aflevering die een kijkje in de keuken geeft wat er komt kijken bij het maken van een goed lichtplan. In de aflevering van 2015 laten we zien dat het verlichten van verkeerstunnels met led verlichting nog maar since kort mogelijk is en wat er komt kijken bij het verlichten van verkeerstunnel. Een leuke aflevering waar ook een niet verlichtingsdeskundige wat aan heeft.

LUCHTHAVEN TEUGE

Luchthaven Teuge
View Project Details

LUCHTHAVEN TEUGE

Luchthaven Teuge

UITDAGING

Wat is het effect op de omgeving als we ledlandingsbaanverlichting aanbrengen?  Zo luidde de vraag van luchthaven Teuge. Verlichting van een landingsbaan via led was niet eerder in Nederland toegepast.

De Kruijter heeft de situatie in  een 3D simulatiepakket nagebouwd, inclusief de uitstralingsgegevens van de nieuwe led landingsbaan-verlichting. De uitstraling is getoetst aan:

  • De algemene richtlijn voor lichthinder van de NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde)
  • Een door TNO uitgevoerd onderzoek naar de beleving van geleideverlichting op het onderdeel verblinding.

De verlichting voldoet in het simulatiemodel aan beide aanbevelingen.

Na de 3D simulatie en de daadwerkelijke realisatie van de verlichting, is door de luchthaven gevraagd om de waarden in de praktijk te controleren. Doordat de berekende waarden aan de grens van het meetbare lagen zijn precisiemetingen uitgevoerd met een klasse L luxmeter met een meetbereik tot een duizendste lux en een precisie luminantie-camera van het Duitstalige bedrijf Technoteam met zeer hoge gevoeligheid. Ook in de praktijk wordt voldaan aan beide aanbevelingen.

Een bijzonder project met als resultaat een omgevingsvergunning voor het mogen gebruiken van de baanverlichting in de nachtelijke uren.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Onderzoek, vervaardigen simulatie, licht precisiemetingen

DE LEIDSCHE RIJN TUNNEL

Ministerie van milieu
View Project Details

DE LEIDSCHE RIJN TUNNEL

Ministerie van milieu

UITDAGING

De bovengrondse tunnel A2 bij Leidsche Rijn is een groot infrastructureel bouwwerk langs de A2 ter hoogte Utrecht. De tunnel blijft over de hele lengte boven maaiveld. De bouw van het nieuwe overkapte stuk snelweg is gestart in 2007 en moet in 2010 klaar zijn. De lengte van de tunnel bedraagt ongeveer 1650 meter. De tunnelbak wordt 80 meter breed met vier buizen: twee voor de hoofdrijbanen voor doorgaand verkeer en twee voor de parallelbanen voor het lokale verkeer.De ruimte op de overkapping wordt gebruikt voor bebouwing en een park.

Ons bureau heeft in opdracht van de combinatie Dodo in onderaanneming een rekenmodel vervaardigd op basis van de ingang van de Leidscherijn tunnel. Op basis van dit model heeft ons bureau het verloop van de verlichting van de ingangszone berekend dat vereist is voor een veilige doorstroming van het verkeer. De benodigde lichtsterkte verloopt via een bepaalde curve die ook wel CIE curve wordt genoemd. Deze is afhankelijk van rijsnelheid, het gereflecteerde omgevingslicht aan de tunnelingang en de sterkte van het licht dat direct van het hemellichaam op het oog valt. Dit laatste is sterk afhankelijk van de richting waarin de tunnelmond wordt benaderd.

Op dit moment zijn er studies gaande om een en ander te automatiseren om zo sneller en nauwkeuriger tot een aanbeveling te komen.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Vervaardigen van het lichtplan

A2 LEIDSCHE RIJNTUNNEL

Ministerie van milieu
View Project Details

A2 LEIDSCHE RIJNTUNNEL

Ministerie van milieu

UITDAGING

Rijkswaterstaat heeft in het kader van het reguliere onderhoud en aankomende ombouw naar led, behoefte aan actuele meetgegevens. De metingen die tot dusver zijn uitgevoerd hebben stilstaand buiten het voertuig of rijdend vanuit het voertuig plaats gevonden. De mogelijke verschillen in uitkomsten van de beide meetmethoden is onbekend. Binnen dit onderzoek zijn volgende vragen beantwoord.

  • Is het mogelijk om met een zekere nauwkeurigheid rijdend luminantiemetingen uit te voeren?
  • Wat is de afwijking van deze meting ten opzichte van de stilstaand meten?
  • Wat is de meetafwijking als gevolg van de transmissie, spiegeling dashboard en brekingsindex van de voorruit, is deze onder alle kijkhoeken gelijk en wat is de correctiefactor?
  • Heeft de rijsnelheid invloed op de uitkomsten in lichtbeeld in de lengterichting van de tunnel.

De centrale zone van de A2 Leidscherijntunnel diende als testlocatie voor het uitvoeren van de metingen. Dit omdat in dit gebied de verlichting constant is en er geen niveauverschillen aanwezig zijn welke de metingen zouden kunnen beïnvloeden. In dit gebied zijn de metingen uitgevoerd met een vaste opstelling van de luminantiecamera en dynamische opstelling van  de luminantiecamera, bevestigd aan de hoofdsteun van de autostoel, op ooghoogte van de bestuurder.

De dynamische metingen zijn rijdend uitgevoerd met verschillende snelheden om een beeld te krijgen in hoeverre het gemeten lichtbeeld bruikbaar is.  Er zijn extra meetregionen of meetvelden voor de wanden en het plafond ingevoerd om na te gaan of de autoruit onder alle hoeken dezelfde transmissie- en brekingseigenschappen heeft, dan wel hier ook nog afwijkingen in zitten.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Onderzoek, metingen, berekenen van de meetafwijkingen onder verschillende hoeken.

VLAKETUNNEL

Rijkswaterstaat
View Project Details

VLAKETUNNEL

Rijkswaterstaat

UITDAGING

Verlichting van tunnels is een specifiek aandachtsgebied in openbare verlichting. Een tunnel moet de hele dag worden verlicht. In de zone na de ingang is overdag een verhoogd lichtniveau noodzakelijk om – nog voor de tunnelingang rijdend – het verloop van de weg in de tunnel en objecten op de weg te kunnen zien. Tunnelverlichting verbruikt dus veel energie – voor het verlichten van één kilometer verkeerstunnellengte van een snelweg is net zoveel energie nodig als voor het verlichten van 20 km open weg. Dit gegeven leidt ertoe dat men constant zoekt naar   mogelijkheden om het energieverbruik van tunnelverlichting te beperken.

Het gebruik van leds lijkt dan een logische stap. Er is daaromonderzoek gedaan naar de mogelijkheden op vermindering van het energieverbruik door leds in vergelijking tot de veel gebruikte hogedruk natrium verlichting. Aangezien leds een specifiek patroon van lichtverdeling hebben waarbij weinig of geen strooilicht optreedt en de lichtkleur van leds aanzienlijk verschilt van hogedruk natrium en TLverlichting kunnen onverwachte effecten op de verlichtingsomstandigheden optreden die bij hogedruk natrium en TL armaturen geen probleem zijn. Naast een studie naar energieverbruik zijn daarom ook de verlichtingsomstandigheden gesimuleerd. Er is een schatting gemaakt van de investeringskosten en gebruikskosten van een verlichtingsinstallatie gebaseerd op led ter vergelijking met de kosten voor en hogedruk natrium verlichtingsinstallatie. Voor de ledverlichting is bewust niet uitgegaan van op dit moment in de markt verkrijgbare ledverlichtingsarmaturen. Ten tijde van de start van het onderzoek waren er nog geen specifieke armaturen voor tunnel-verlichting vanmeerdere leveranciers beschikbaar. Er is daarom gekozen voor de ontwikkeling van een op tunnelverlichting toegesneden led waarbij het uitgangspunt een lijnvormige verlichting is en waarbij de reflectie-eigenschappen van het wegdek zo goed mogelijk worden benut.

Het onderzoek is gebaseerd op de Vlaketunnel omdat deze tunnel in 2008/2009 werdt gerenoveerd en misschien de mogelijkheid biedt ledverlichting toe te passen. In de Vlaketunnel is ten tijde van het onderzoek een combinatie aanwezig van TL-lijnverlichting in de centrale zone en hogedruk natrium verlichting in de ingangszone. Deze uitvoering van verlichting is niet vergeleken met led verlichting omdat dit een oneigenlijke vergelijking met hogedruk natrium verlichting – zoals veel gebruikt in tunnels – zou opleveren.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Modelmatig onderzoek en berekenen van het besparingspotentiaal.

GEMEENTE HAARLEMMERMEER

View Project Details

GEMEENTE HAARLEMMERMEER

UITDAGING

In de periode vanaf 2000 tot heden heeft ons bureau een groot aantal verlichtingsplannen gemaakt voor verlichting van nieuwbouw woonwijken in de gemeente Haarlemmermeer. Vermeldenswaardige openbare verlichtingsprojecten zijn gerealiseerd in de woonwijken Getsewoud, Floriande, Archipel en Sportdorp. Hierbij is het ontwerp en de uitvoering van de openbare verlichting in elke woonwijk toegesneden op haar specifieke karakter en de praktische uitvoeringsmogelijkheden.

Dit vanwege hun grote diversiteit aan karakters en sferen binnen het gehele spectrum van landelijk tot stedelijk. Voor plaatsing van de verlichtingsarmaturen is hierbij zowel gebruik gemaakt van lichtmasten, uithouders aan de gevels, gevelsteunen en spankabels tussen de gevels . De projecten vereisten speciale praktijkoplossingen waarbij ons bureau samen met fabrikanten en toeleveranciers voor specifieke uitdagingen werden gesteld die tot innovatieve oplossingen hebben geleid.

De innovaties bestonden uit het ontwerpen en bouwen van een type zekeringkastje dat in een muur te metselen is, een bestaand type verlichtingsarmatuur dat op specificatie is aangepast tot een uitvoering voor toepassing met PLL lampen, het maken van verlichtingsberekeningen met prototypen van verlichtingsarmaturen en het ontwikkelen van bouwkundige oplossingen voor het toepassen van spandraad ophanging aan zwakkere gevelconstructies.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

Lichtplannen, Lichtmetingen, RAW bestekken, Beoordelen verlichtingsarmaturen, Product ontwikkeling en ontwerpen van eigen laagspanningsnetten.

Enthousiast creëren

bevlogen zoeken en delen van kennis, dat is waar de Kruijter Public Lighting voor staat. Dat doen we vooraf – via symposia, publicaties en trainingen, tijdens – in adviesgesprekken en bij het bespreken van onderzoeksgegevens, simulaties en ontwerpen, en achteraf – als we de rapportage of project opleveren en het resultaat evalueren.

Onze diensten bestaan uit het vervaardigen van lichtplannen, doen van lichttechnisch onderzoek, verrichten van praktijkmetingen en het bieden van ondersteuning in uw dagelijkse werk als openbare verlichtingsbeheerder of leverancier van verlichtingsproducten.

Iedere bewuste keuze is goed en levert concrete eisen op voor een ontwerp of een aanbestedingstraject, maar bepaalt ook een groot deel van de initiële kosten, de exploitatiekosten en de wijze waarop een project kan worden ingestoken.

Met onze kennis van de technische mogelijkheden helpen wij u graag om illusies van reële alternatieven te onderscheiden, de kosten en baten daarvan te bepalen en bij te dragen aan de beeldvorming of de gemaakte keuzen aan uw doelstellingen of die van uw klanten gaan voldoen.

ING. N.J. (NICO) DE KRUIJTER

DIRECTEUR
Lees
verder
minder

Het creatieve brein en eigenaar van De Kruijter Openbare Verlichting BV met een enorme passie vóór en de technische kennis van alle facetten van Openbare Verlichting.

Enthousiast gericht op kennis delen en daardoor een graag gehoorde spreker en opleider voor eenieder die meer wil weten van het kleinste ledje tot het grootste netwerk. 20 jaar geleden vertrokken bij een groot ingenieursbureau vanwege het gebrek aan creatieve ontwikkelingsmogelijk­heden binnen het vakgebied en gestart met De Kruijter Openbare Verlichting BV.Nico wordt door vrijwel iedere leverancier of concurrent gevraagd “als het moeilijk wordt” en kan als geen ander de technische kwaliteit en haalbaarheid van oplossingen doorgronden en nieuwe bedenken.

IR. R. (ROB) SPAPE MBA

PROJECT MANAGER
Lees
verder
minder

Startte zijn carrière bij Deloitte met het begeleiden van de financiering
en de uitvoering van technisch innovatieve projecten en business opportunities.

Hij is gespecialiseerd in het enthousiast gericht samen laten werken van mensen met een 100% focus op het juiste resultaat.Adviseur bij de oprichting van het kenniscentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische zaken (Pianoo). INK-kwaliteitsauditor, projectmanager en implementatie-specialist. Is sinds 10 jaar regelmatig sparringpartner voor Nico bij de opzet en structurering van grotere (onderzoeks)projecten. Rob is in staat om de consequenties van keuzes extreem helder te maken en zo een optimale integratie tussen beleid en uitvoering te realiseren

F.J.M. (Frank) Koenen

PROJECT MANAGER
Lees
verder
minder

Frank en Nico kennen elkaar nog vanuit hun studententijd. Na de middelbare school koos Nico voor Electrotechniek en Frank voor de HTS fijnmechanische techniek en de HEAO Commerciële Economie.

Binnen de Kruijter Public Lighting neemt Frank sinds 2017 de planning en de commerciële kant voor zijn rekening, zodat Nico zich kan concentreren op hetgeen hij het liefst doet; slimme oplossingen bedenken voor vragen van klanten over Openbare Verlichting. Met zijn nuchtere kijk op zaken, is Frank een stabiel aanspreekpunt voor de klant, wiens belangen hij door zijn no nonsens mentaliteit binnen de Kruijter helder weet te verwoorden. Een gezicht waar u regelmatig mee aan tafel gaat zitten!

MR. P.J.N. (PETER) VERHALLEN

CONTRACT JURIST
Lees
verder
minder

Werkt sinds 10 jaar vanuit Verhallen Advies BV intensief samen met De Kruijter Openbare Verlichting BV voor de ondersteuning van opdrachtgevers bij juridische vraagstukken, contractmanagement, het opstellen van beleidsplannen en van contracten.

Peter heeft 30 jaar ervaring als directeur, adviseur en contractspecialist en verrast zijn opdrachtgevers steeds weer met niet eerder toegepaste invullingen van contracten, tijdelijke directievoering daarover en de controle op de gemaakte afspraken. Zijn inzet leidt tot forse kostenreducties op korte
en lange termijn.

F. (FIONA) VAN ELK

MARKETING EN ADMINISTRATIE
Lees
verder
minder

Zowel als persoonlijke en zakelijke partner van Nico brengt Fiona al 16 jaar het enthousiasme en de creativiteit van alle teamleden succesvol in nuchtere financiële banen.

Haar offerte- en budgetbewaking, administratieve organisatie en facturering maken voor medewerkers en klanten van De Kruijter Openbare Verlichting BV duidelijk wat de huidige stand van zaken is en zorgen er voor dat die overeenkomen met de gemaakte afspraken.

IR. R. (ROB) SPAPE

PROJECT MANAGER

Startte zijn carrière bij Deloitte met het begeleiden van de financiering en de uitvoering van technisch innovatieve projecten en business opportunities.

Hij is gespecialiseerd in het enthousiast gericht samen laten werken van mensen met een 100% focus op het juiste resultaat.Adviseur bij de oprichting van het kenniscentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische zaken (Pianoo). INK-kwaliteitsauditor, projectmanager en implementatiespecialist. Is sinds 10 jaar regelmatig sparringpartner voor Nico bij de opzet en structurering van grotere (onderzoeks)projecten. Rob is in staat om de consequenties van keuzes extreem helder te maken en zo een optimale integratie tussen beleid en uitvoering te realiseren

F. (FIONA) VAN ELK

MARKETING EN ADMINISTRATIE

Zowel als persoonlijke en zakelijke partner van Nico brengt Fiona al 16 jaar het enthousiasme en de creativiteit van alle teamleden succesvol in nuchtere financiële banen.

Haar offerte- en budgetbewaking, administratieve organisatie en facturering maken voor medewerkers en klanten van De Kruijter Openbare Verlichting BV duidelijk wat de huidige stand van zaken is en zorgen er voor dat die overeenkomen met de gemaakte afspraken.

ING. N.J. (NICO) DE KRUIJTER

DIRECTEUR

Het creatieve brein en eigenaar van De Kruijter Openbare Verlichting BV met een enorme passie vóór en de technische kennis van alle facetten van Openbare Verlichting.

Enthousiast gericht op kennis delen en daardoor een graag gehoorde spreker en opleider voor eenieder die meer wil weten van het kleinste ledje tot het grootste netwerk. 18 jaar geleden vertrokken bij een groot ingenieursbureau vanwege het gebrek aan creatieve ontwikkelingsmogelijk­heden binnen het vakgebied en gestart met De Kruijter Openbare Verlichting BV.Nico wordt door vrijwel iedere leverancier of concurrent gevraagd “als het moeilijk wordt” en kan als geen ander de technische kwaliteit en haalbaarheid van oplossingen doorgronden en nieuwe bedenken.

MR. P.J.N. (PETER) VERHALLEN

CONTRACT JURIST

Werkt sinds 10 jaar vanuit Verhallen Advies BV intensief samen met De Kruijter Openbare Verlichting BV voor de ondersteuning van opdrachtgevers bij juridische vraagstukken, contractmanagement, het opstellen van beleidsplannen en van contracten.

Peter heeft 30 jaar ervaring als directeur, adviseur en contractspecialist en verrast zijn opdrachtgevers steeds weer met niet eerder toegepaste invullingen van contracten, tijdelijke directievoering daarover en de controle op de gemaakte afspraken. Zijn inzet leidt tot forse kostenreducties op korte en lange termijn.

Welkom bij De Kruijter
Openbare verlichting specialisten