Over

ons

Meer dan 25 jaar ervaring

in engineering, onderzoek, simulatie en uitvoeren van
lichtmetingen.

Missie

De Kruijter Public Lighting zet zich in voor het op peil houden van kennis in de branche en levert dedicated advies dat naadloos aansluit bij de behoefte. Of het nu gaat om licht-technisch onderzoek, lichtmeting, 3D-simulatie of lichtplan, wij gaan met passie voor een tevreden klant! 

Visie

De innovaties van morgen kunnen alleen tot stand komen door te starten met het testen en inzetten van nieuwe ideeën en technologieën in het werkproces, gefundeerd op gedegen kennis van wat er al is. Het vergaren en delen van deze kennis levert veelal voor beide partijen winst op en brengt het project naar een next level.

2021

Nieuwe rekenmethode hinder ledschermen

De Kruijter heeft de VW waarde methode doorontwikkeld om de mate van lichthinder van ledschermen te kunnen berekenen voor verkeersdeelnemers in stedelijk gebied.

2020

Ideehouder van UGRbuiten (Unified Glare Rating)

De huidige rekenmethoden voor verblinding in de buitenruimte zijn niet meer toepasbaar voor ledverlichtingsinstallaties en er missen essentiële onderdelen om tot een goed oordeel te komen.

2019

Eerste ELE outdoor in Nederland

De Kruijter heeft als eerste in Nederland een outdoor Lighting expert in huis welke voldoet aan de eisen van de European Lighting Expert Association (ELEA).

2018

Eerste bureau dat drone scans gebruikt voor 3d licht-simulatie

Het omzetten van foto's naar 3d modellen is een in opkomst zijnde techniek, echter De Kruijter gaat een stap verder en gebruikt deze techniek voor het vervaardigen van accurate 3d licht-simulaties.

2017

Uitvinding van het virtuele meetraster

Het uitzetten van een meetraster gaat veel tijd mee verloren en zeker in projecten als op Amsterdam Airport Schiphol bij het meten van vliegtuig-opstelplaatsen of meten van tunnelprojecten als de Koningstunnel te Den Haag. In beide bied de uitvinding van De Kruijter een enorme tijdsbesparing.

2015

Eerste rijdende luminantie meting bij 100km/h

De Kruijter ontdekt de mogelijkheid om met een nieuw op de markt verkrijgbare beeldchip met iso waarde tot ISO 25.600 met nagenoeg geen ruis om binnen 8 ms stilstaande ragscherpe luminantie beelden te maken. Dit geeft de mogelijkheid om zonder wegafzetting onze projecten de ring A10 en Westerscheldetunnel tracé in kaart te brengen.

1997

Eerste onafhankelijke adviesbureau in Nederland.

In 1997 richte De Kruijter als eerste een onafhankelijk adviesbureau in de openbare verlichting van Nederland op.

Ons kantoor
Drone scan
Tunnel meting
Lux check

Interesse?

Volg ons op Instagram

Meten
Onderzoek
Corporate film
Glare simulatie