ons verhaal

Waarom kiezen voor de kruijter

De Kruijter Public Lighting heeft al meer dan 22 jaar ervaring in het maken van licht-plannen, doen van metingen en verrichten van onderzoek in de openbare verlichting. De Kruijter staat geregistreerd als European Lighting Expert Outdoor. European Lighting Expert is hét kwaliteitslabel voor lichtprofessionals. Daarnaast hebben we tal van uitvindingen gedaan, die het vakgebied tot op de dag van vandaag verrijken.

De Kruijter is lid van verschillende branche-verenigingen in binnen en buitenland, waaronder de Nederlandse NSVV, het Innovatie platform van IGOV en het Belgische IBE-BIV. In 2017 zijn we genomineerd voor de Innovatie Award voor het uitzetten van meetrasters via Augmented Reality.  

Enkele vindingen zijn: 
Lichtmetingen op snelwegen zonder wegafzetting en met een snelheid van 100km/h,
3d scannen van architectonische gebouwen met een drone, om deze scan vervolgens in een high-end simulatieprogramma te voorzien van verlichting. Het resultaat wordt real-time getoond,
Een nieuwe methode voor het meten en beoordelen van de verblinding van ledarmaturen die beter aansluit bij de beleving van mensen,
Het meten van kruispunten en rotondes vanuit de lucht,
Zonder revisietekeningen en database het vervaardigen van opstellings-tekeningen en lichtberekeningen voor de openbare verlichting,
Het verrichten van lichthinder onderzoek middels een 3d draadmodel,    


We worden op grond van onze kennis en innovatie actief betrokken bij diverse onderzoekstrajecten van de Rijksoverheid en Rijkswaterstaat.

hoe het begon

Nico de Kruijter startte in 1997 het eerste niet merk- of aannemer gebonden ingenieursbureau in Nederland gespecialiseerd in openbare verlichting. In de loop der jaren is de vraag naar lichtplannen afgenomen en tegelijkertijd nam de vraag naar hoogwaardig advies exponentieel toe.

Tot op de dag van vandaag staat “De Kruijter” bekend om zijn heldere onderzoeksrapporten, slimme innovaties en schitterende 3Dsimulaties. In 2016 betrok De Kruijter Openbare Verlichting het pand aan de Hoofdstraat 252 in Driebergen.

Een inspirerende omgeving met veel ruimte voor het delen van kennis en werken aan uitdagende projecten.

RECENTe projecten

"Innovatie komt nooit toevallig op je pad"

- nico de kruijter
recente projecten

onderzoek

Op het gebied van onderzoek heeft De Kruijter door de jaren een reputatie opgebouwd. Het vakgebied van de openbare verlichting is complex en zeer specialistisch. Het verrichten van onderzoek vereist dan ook kennis en jarenlange ervaring. Zo wordt De Kruijter regelmatig gevraagd voor het uitvoeren van lichttechnisch onderzoek, lichthinderonderzoek, modelmatig onderzoek, belevingsonderzoek, productverkenning en positionering in de markt.

lees meer

ONZE VISIE VOOR DE TOEKOMST

Blijven doen waar we goed in zijn, kennis delen via sociale media en natuurlijk als eerste nieuwe technologie inzetten in het ontwerp- en onderzoeksproces voor openbare verlichting.