Led Billboard

Lichthinder

03/2023
Door een 3d draadmodel te maken van de woningen in de omgeving en het billboard kan die lichthinder worden bepaald

Om een vergunning te verkrijgen voor het plaatsen van een led billboard moet worden aangetoond of dit billboard voor bewoners in de omgeving hinder zou kunnen opleveren. Door een 3d draadmodel te maken van de woningen in de omgeving en het billboard kan die lichthinder worden bepaald. De woningen worden voorzien van verticale rekenrasters met waarnemers achter de raampartijen. De gegevens van het scherm worden opgevraagd zoals de afmetingen, de beeldhoek en de helderheid in dag- en nachtsituatie. Aan de hand van de richtlijn wordt het gebiedstype vastgesteld van E1 natuurgebied tot E4 stedelijke of industriegebied. De situatie wordt doorgerekend en de resultaten worden vergeleken met de gestelde grenswaarden (luxwaarden op de gevel en candela waarde naar het oog) voor het gebied.

3d model led billboard

Het kan ook voorkomen dat de gehinderde niet een bewoner is maar verkeer dat vanuit de rijbaan zicht heeft op het led billboard. Bij verkeer gaat het om veilig kunnen volgen van de weg en niet verblind of afgeleid worden door een geplaatste digitale reclame-uiting. Een voorbeeld project is het led billboard geplaatst op het AFAS stadion. Voor het stadion ligt een knooppunt en hinder zou voor verkeersonveilige situaties kunnen zorgen. Het knooppunt is met stadion en toekomstig ledscherm nagebouwd in een 3D model waarin ook rijdende voertuigen zijn opgenomen. Van het ledscherm zijn de karakteristieke lichtverdelingen van de pixels opgevraagd en inclusief het aantal pixels en zogenoemde *.ies files (lichtdata) in het model geplaatst. Tot slot is bepaald welke hoeveelheid lichtuitstraling hinder op zou leveren. Deze waarden zijn dan ook als uitgangspunt voor de vergunning meegegeven.

Overige lichthinder onderzoeken