Verblinding door de Zon

Lichthinder

03/2023
Verblinding door de zon is vooraf te bepalen

Kan er verblinding door de zon optreden bij inrijden van een tunnel?

Bij het naderen van een tunnel is het van belang om voertuigen die zich net onder het dak bevinden nog te kunnen waarnemen. Dit kan belemmerd worden door verblinding door laagstaande zon. Om dit te bepalen wordt de ingang van de nieuw te bouwen tunnel 3D nagebouwd en geplaatst op de lengte en breedte graad en oriëntatie waar hij in de praktijk komt te liggen. Dit 3D model wordt gedurende 1 jaar onderworpen aan een zon-simulatie om na te gaan of verkeer last heeft van de zon bij het naderen van de tunnel. Ook reflectie via glazen geluidsschermen langs de rijbaan worden meegenomen in de beoordeling. Door Rijkswaterstaat is hier een methodiek voor bedacht. Dit door de hemel te voorzien van een patroon met gekleurde  balken die de zonnestand in maanden laat zien. Als 1 van de kleuren te zien is in de reflectie van de glasschermen dan is er sprake van hinder via reflectie.

Indien de zon zelf zichtbaar wordt in de kijkrichting naar de tunnel-ingang dan wordt aan de hand van de hoek ten opzichte van de aarde, berekend wat de helderheid is van de zon. Dit is gebaseerd op  wetenschappelijk onderzoek van  de helderheid van de zon bij opkomsten ondergang.

Methodiek sjabloon
Luminantie beeld berekening

Uitdaging:

Het verkrijgen van de juiste materiaal gegevens voor de bouw van de tunnel en het bijsturen van het ontwerpproces. Het matchen van het ontwerp aan overige eisen, zoals bijvoorbeeld  een kleureis voor materialen langs de rijbaan die de voorgestelde schermen in zwart teniet kunnen doen.

De Boer Methode

Overige lichthinder onderzoeken