Sportveld verlichting

Lichthinder

03/2023
Een win win situatie voor toekomstige bewoners en het sportcomplex.

Kan er naast een sportcomplex met buitenvelden gebouwd worden en tot waar? Wat is de mogelijk te verwachten lichthinder?  Dat zijn vragen die regelmatig aan ons worden gesteld. De situatie wordt in een 3d draadmodel nagebouwd aan de hand van Google Earth en Streetview beelden. Een draadmodel is een 3D-weergave van de werkelijkheid  met contouren van de toekomstige bebouwing. Daarin zijn raampartijen, lichtmasten van de sportveld verlichting en de contouren van het veld op de juiste hoogte ten opzichte van de geplande of naastgelegen bebouwing opgenomen. In dit draadmodel worden waarnemers geplaatst op verschillende hoogten, komen er rekenrasters tegen de gevels en wordt de lichtmasten voorzien van gemeten uitstralings-gegevens van de sportveld verlichtingsarmaturen. De Kruijter heeft een schat aan meetgegevens van sportveld verlichting die door de jaren heen verzameld is.

Na het bepalen van de grenswaarden van de bijbehorende gebiedsklasse kan de rekensessie gestart worden.

Het voordeel van het 3d draadmodel is dat er op eenvoudige wijze met woonblokken geschoven kan worden en direct het resultaat van de mate van hinder zichtbaar is. Ook het effect van het vervangen van de sportveldverlichting door led sportveld verlichting is een optie die kan worden gevisualiseerd. Ook bestaande hinderklachten kunnen op de hierboven genoemde methode in kaart worden gebracht.

3d draadmodel sportveld verlichting

Het mag duidelijk zijn dat de veldverlichting te allen tijde blijft voldoen aan de gestelde eisen vanuit de betreffende sportbond.

Er zijn projecten doorgerekend waarbij de vervanging van deze verlichting in het model door led een enorme winst opleverde van de bouwgrens en de opbrengst voor de nieuwbouw. De kosten voor de led-ombouw waren maar een fractie van de opbrengst van de verkoop van de woningen die dit opleverde. Een win win situatie voor toekomstige bewoners en het  sportcomplex.

Overige lichthinder onderzoeken