Tunnelverlichting

Licht simulatie

11/2021
De reden om voor een simulatie te kiezen heeft te maken met de complexiteit van de tunnel

Waarom een simulatie laten maken van een tunnel verlichtingsinstallatie is een vraag die vaak gesteld wordt. De reden om voor een simulatie te kiezen heeft te maken met de complexiteit van de tunnel. Binnen de richtlijn is voor veel voorkomende situaties een methode ontwikkeld om het lichtniveau in de ingang te bepalen. Dit door een waarde van 3 of 4% te nemen van de helderheid (in cd/m2) die het oog ondervindt binnen een cirkel van 20 graden. Maar wat als de weg naar de tunnel toe in een bocht ligt of de gehele tunnel. En wat als er al daglicht door het opgehangen rooster naar binnenkomt. Dit zijn situaties die vragen om een nadere beschouwing. 

Een onlangs onderzochte tunnel is de A2-N2 tunnel. Deze tunnel heeft aan beide zijden een weg in een bocht die de tunnel nadert.  De richtlijn voor tunnelverlichting geeft aan dat als het doorzicht kleiner is dan 15% en de lengte/hoogte verhouding kleiner is dan 30 dan dient de rijbaan met 25 cd/m2 verlicht te worden en de wand met 50 cd/m2. Dit laatste was niet mogelijk omdat de wand bestond uit een kunstwerk met een moiré effect. Dit effect zou teniet gedaan worden bij het aanlichten van de wand. De Kruijter heeft in overleg besloten om het kunstwerk zo helder te maken dat deze overdag zichtbaar wordt en voldoet aan de gestelde eisen voor wandluminantie. De lijnverlichting voor het wegdek is bewust diepstalend gekozen om de wand niet meer aan te schijnen. Deze situatie vraagt om een simulatie met rijdende voertuigen en een studie naar reflectie van de wand, type armatuur en het kunnen voldoen aan de richtlijn. 

De Willemstunnel te Arnhem heeft geen bocht in de weg naar de tunnel toe, maar daar ligt de bocht in de tunnel inclusief een extra afslag voor de parkeergarage naar het station. Naast de bocht is ook een verkeerslichtaanwezig om het uitrijdende verkeer uit de parkeergarage voorrang te verlenen. Voertuigen kunnen in de tunnel stilstaan voor het verkeerslicht. Buiten de tunnel is zicht op wat er in de tunnel gebeurt van levensbelang. Het daglichtrooster aan de in en uitgang moeten het zicht bij helder weer verbeteren; maar doet dat het ook? Ook deze tunnel is in 3d nagebouwd en de genoemde issues zijn ieder voor zich redenen om een veilig en doordacht lichtplan te maken. 

Als het gaat om verkeersveiligheid is geen enkele simulatie een overbodige luxe!

Overige lichtsimulaties