Led billboard metingen

Lichtmetingen

05/2024
De populariteit aan gebruik van led-schermen in de openbare ruimte groeit en daarmee ook de kans op lichthinder

De populariteit van het gebruik van led-schermen in de openbare ruimte groeit en daarmee ook de kans op lichthinder. Vanuit het intergemeentelijk overleg orgaan IGOV worden er al handreikingen gedaan om de hinder vooraf te beperken door een modelvergunningaanvraag voor led schermen beschikbaar te stellen. De grootste uitdaging is om het led scherm overdag en ’s nachts goed zichtbaar te maken. Overdag moet het scherm concurreren met het daglicht en is een waarde van 5000 cd/m2 heel gebruikelijk en in de nacht moet deze waarde terug gedimd worden naar 1% van deze waarde.

Lichtmeting aan het moet na installatie van het scherm plaatsvinden voor de handhaving en controle bij hinderklachten. In de richtlijn lichthinder staat dat dit met een eenvoudige spotmeter kan door willekeurig wat plekken van het scherm te meten. De spotmeter heeft echter maar een meethoek van 2 graden en daar valt het schermruim buiten. Verder is de spotmeter alleen geschikt voor het meten van reflectie via een object en het meten van de helderheid van een lichtbron die binnen de meetcirkel past. En al zou bovenstaande geen beperking zijn dan zijn er nog twee punten waardoor de spotmeter niet voldoet en dat zijn een te beperkt dynamisch bereik en een te beperkte kleurcorrectie in het meetapparaat zelf.

Een afbeelding op een ledscherm wordt opgebouwd uit pixels met drie kleuren (eventueel ondersteund door wit). Om een kleur te maken heb je soms alle drie de kleuren leds aan of soms enkel maar één kleur led. Het is voor te stellen dat drie kleurenleds  meer helderheid produceren dan één, vandaar dat de luminanties in het beeld nogal kunnen fluctueren en het is dan ook onmogelijk om een betrouwbare meting te doen met een spotmeter.

Een luminantiecamerais beter geschikt voor dit werk. Een heel beeldscherm beoordelen met een luminantie camera geeft een compleet beeld van luminanties per deelgebied. De Kruijter voert de metingen uit met een, twee jaarlijks gekalibreerde, luminantie camera die beschikt over een uitgebreide correctie van kleur, lens en beeldchip. Dat betekent dat de meting op een correctie wijze wordt uitgevoerd en een zeer realistisch beeld geeft van wat de gehinderde ondervindt en of er sprake is van lichthinder.  

Overige lichtmetingen