Luxmetingen

Lichtmeting

1 Nov
Lichtmetingenkunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd één van de methoden is het meten van het licht dat op een oppervlak valt

Lichtmetingen kunnenop verschillende manieren worden uitgevoerd. Eén van de methoden is het meten van het licht dat op een oppervlak valt. Dit worden ook wel luxmetingen genoemden worden meestal gedaan in gebieden waar het zicht op en het herkennen van de omgeving vanuit een nagenoeg stilstaande positie van belang is. Denk daarbij aan een woonstraat, parkeer terrein , opstelplaats voor een vliegtuig, een kruisvlak of een rotonde. In het geval dat de waarnemer zich in een rijdend voertuig bevindt, dan is de maatstaf voor metingen niet meer de luxmeting maarde luminantie-meting. Het licht dat via het wegdek reflecteert wordt in een dergelijke meting gemeten.

Meer hierover vindt u op de pagina luminantie-metingen. Om een luxmeting uitte voeren is het noodzakelijk om in het te meten gebied eerst een meet raster uit te zetten, bijvoorbeeld over het gehele kruispunt, vliegtuig opstelplaats of woonstraat. De afstand tussen de rasterpunten ligt vast in de normering en is afhankelijk van het type gebied. Als het raster staat kan de meting starten. Op elk rasterpunt wordt de actuele luxwaarde gemeten en naderhand wordt aan de hand van de meetwaarden het gemiddelde, de minimale waarde en de gelijkmatigheid bepaald.

Photopic (black) and scotopic (green) luminosity functions.[c 1] The photopic includes the CIE 1931 standard[c 2] (solid), the Judd–Vos 1978 modified data[c 3] (dashed), and the Sharpe, Stockman, Jagla & Jägle 2005 data[c 4] (dotted). The horizontal axis is wavelength in nm.

Het mag duidelijk zijn dat dit allemaal afhankelijk is van de klasse of kwaliteit van de meetkop. Hoe nauwkeuriger deze de kleurgevoeligheid curve van het menselijk oog volgt des te beter komen de waarden overeen met wat we zien. Bij goedkopere uitvoeringen zoals klasse A en klasse B kan de keus worden gemaakt om de meetkop te corrigeren voor led verlichting maar dat is dan helaas maar voor 1 type led onder 1 kijkrichting. Dit heeft te maken met de blauwe piek in het spectrum van de led, die onder diverse kijkhoeken in hoogte kan variëren. Voor elke kijkhoek de luxwaarde corrigeren is dan de enige optie. De Kruijter maakt gebruik van klasse L luxmeters die elk jaar bij de leverancier in Duitsland gekalibreerd worden. Zo heeft u de zekerheid dat deze metingen op een juiste wijze worden uitgevoerd.

Overige lichtmetingen