Lichthinder metingen

Lichtmetingen

05/2024
Wat is er nodig voor een goede lichthindermeting

Of het nu gaat om een nieuwe straatverlichting, een nabijgelegen sportveld, platform verlichting of om een terreinverlichtingsinstallatie; al deze installaties kunnen hinder opleveren. De grenswaarden waar deze verlichting aan moet voldoen staan in de aanbeveling lichthinder van de NSVV. Afhankelijk van het soort gebied  - landelijke, stedelijk of  industrie - zijn er grenswaarde bepaald voorde hoeveelheid licht die op een gevel mag vallen en hoeveel licht er richting het oog van de waarnemer/bewoner mag komen. Dit laatste uiteraard om te bepalen of de lichtbron te verblindend is om in te kijken. De meting wordt ter plaatse van de gehinderde uitgevoerd en bestaat uit een luxmeting op de gevel van de woning van de bewoner en een candela meting met een luminantie camera achter het raam/ruit waar de gehinderde last heeft van de verlichting.

Na de meting wordt een rapport opgesteld waarin staat wat de grenswaarde voor het gebied is en of de verlichting deze grenswaarde overschrijdt. Het mag duidelijk zijn dat de meting alleen wordt uitgevoerd bij klachten. Beter is om een lichthinderonderzoek uit te voeren waarbij het gehele gebied wordt betrokken. De Kruijter heeft een unieke methode om de situatie middels een 3d draadmodel na te bouwen en de metingen in professionele rekensoftware uit te voeren. Dit op basis van de meetgegevens van de leverancier van de verlichtingsarmaturen en een 3dtekening van de huidige of toekomst situatie. Dit geeft de mogelijkheid om niet alleen een theoretische lichtmeting te doen maar ook, samen met de opdrachtgever, te zoeken naar een mogelijke oplossing. Deze zoektocht vind online en realtime plaatst met onze unieke meekijktool.

Onderstaande beeld geeft het resultaat van een hindermeting vanuit de cockpit van een vliegtuig na ombouw van de verlichting naar led-platform verlichting

Beeld vanuit de cockpit van een Boeing 737

Overige lichtmetingen