Sluizen

lichtplan

07/2023
Een schutsluis is een onderdeel waar in het verleden weinig aandacht aan werd besteed is de lichtregelgeving.

Een schutsluis is een onderdeel waar in het verleden weinig aandacht aan werd besteed in de lichtregelgeving. De aanbeveling vaarwegen geeft de benodigde verlichtingssterkten op het wateroppervlak van de diverse gebieden zoals een voorhaven, een wachtruimte of sluis. Ook de verticale waarden zijn een onderdeel die berekend dienen te worden. Met de komst van led verlichtingsarmaturen en met name de straat verlichtingsvariant ontstond er een probleem. Deze geven namelijk niet de zelfde hoeveelheid strooilicht naar de omgeving als de oude vertrouwde natrium armaturen.

Dit resulteerde er in dat in 2015 veel ledombouw projecten werden stilgelegd nadat ontdekt werd dat de kookwand en sluisdeur na de ombouw onverlicht bleven. Middels een onderzoek van de Kruijter Openbare Verlichting,  is ontdekt dat het van belang is om niet meer met straat verlichtingsoptieken te werken bij sluizen maar juist met schijnwerpers. Deze sturen het licht verder naar voren wat een positief effect heeft op het verkrijgen van meer verlichting op de kolk of sluisbak. 

Er is een aanbeveling geschreven hoe om te gaan met het verlichten van sluizen en welke armaturen het best toegepast kunnen worden. In de aanbeveling staat ook een methodiek omschreven hoe lichtberekeningen gemaakt moeten worden. De grootste aanpassing is dat de kolk niet meer als  2 dimensionaal vlak berekend dient te worden maar als een U vormige lichtdichte bak met rekenrasters op de verticale delen en een rekenvlak op de uiterste wateroppervlakte van zowel hoog als laag water. 

Uit dit onderzoek is ook naar voren gekomen dat de schippers, bij het naderen van de sluis, letten op het donkere spoor op het wateroppervlak waar geen verlichting weerspiegeld. Immers aan weerzijde van de sluis staan in alle zones verlichtingsarmaturen opgesteld met uitzondering van de sluisdeur. En laat dat nu net het richtpunt zijn. De aanleiding voor de aanbevolen gele kleur van de verlichting bij sluiscomplexen is in geen enkele regelgeving terug te vinden. Ook blijkt uit belevingsonderzoek dat dit geen meerwaarde heeft. 

Overige lichtplannen