Verkeerswegen

lichtplan

07/2023
Hierbij gaat het om zo egaal mogelijk het wegdek te verlichten

Een lichtplan voor een provinciale- of snelweg is een heel andere discipline. Hierbij gaat het om zo egaal mogelijk het wegdek te verlichten.  Er wordt niet nagegaan hoeveel licht er op de weg valt, maar hoeveel licht er via het wegdek gereflecteerd wordt per vierkante meter. Ook de egaliteit van dit licht in de lengte en breedte is een aspect waar rekening mee gehouden moet worden. Door met verschillende lenzen of spiegelinstellingen te werken kan het licht gestuurd worden. Het mag duidelijk zijn dat een tweebaansweg een veel minder diepstraalde bundel vereist dan een rijbaan met drie rijstroken. Bij het lichtplan dienen zo min mogelijk verschillende van deze bundelsoorten toegepast te worden omdat het dan in het beheer van deze verlichting een uitdaging wordt om nog te achterhalen wat waar staat. Vooraf het traject verkennen en een strategie opzetten voor het lichtplan is dan ook een must. 

Naast het lichtpatroon op de weg is de visuele geleiding een essentieel onderdeel waar rekening mee gehouden dient te worden. Om de rijtaak te bevorderen is het zaak om zo goed mogelijk het verloop van de weg te tonen aan de weggebruiker. Dit houdt in lichtmasten zoveel mogelijk in de buitenbocht en bij een dubbelbaansweg het liefst in de middenberm te plaatsen. Mocht dit om wat voor reden niet mogelijk zijn dan moet bij een mastopstelling aan weerszijde van de rijbaan rekening houden met de verspringing bij afritten. Dit kan echter een heel onrustig wegbeeld veroorzaken.

Sterk wisselende dashboard helderheid

Tot slot is het comfort van de rit van belang. Armaturen met een zeer sterkte cutoff zijn af te raden omdat deze voor het zogenoemde flash effect zorgen, wat heel hinderlijk is voor een weggebruiker. Ook sterk wisselende dashboard helderheid in combinatie met intense pieken van het verlichtingsarmatuur zorgen voor een onrustige rijervaring. Houd zoveel mogelijk rekening met de drie dimensionale eigenschappen van de reflectie lob van het asfalt in combinatie met de karakeristieke lichtverdeling van het armatuur. Dit klink ingewikkeld maar is voor een expert eenvoudig te herkennen aan de vorm van het polair diagram dat is opgegeven in de brochure van de leverancier van het verlichtingsarmatuur.

   

Overige lichtplannen