Drone lichtmetingen

Nieuws

07/2023
Het meten van een kruising zonder wegafzetting

Meet een conflictvlak, kruising of rotonde zonder afzetting.

Werk:

DeKruijter voert al ruim 5 jaar rijdend lichtmetingen uit middels een luminantiecamera. Eerst achter de vooruit in het meetvoertuig, later vanaf de motorkap en sinds een jaar met zuignappen vanaf de voorruit. Deze bevestiging is stabieler en geeft  geen vertekening.

Het meten van een rotonde of kruising geschiedt middels een meetraster en is vanwege de omvang een hele uitdaging. Rijdend is het bijna onmogelijk om vanaf de waarnemer een heel beeld te verkrijgen van het meetgebied.  Al eerder zijn er metingen gedaan met het uitzetten van een raster, maar deze kunnen alleen uitgevoerd worden als er geen verkeer rijdt.

Het laatste idee is de luminantie camera onder een drone van 3,5kg hangen. De drone die dit gewicht aankan is een Inspire 1. Deze drone is voorzien van een onafhankelijke ophanging. Met deze drone hebben we een reeks  proeven uitgevoerd. Afgelopen jaar (2020) is de techniek aanzienlijk verbeterd en heeft geresulteerd in een werkwijze waarmee een nauwkeurig beeld kan worden gegenereerd, dat omgerekend kan worden van luminantie naar luxwaarde.

Kruisvlak
parkeerterrein

Uitdaging:

Het verkrijgen van stilstaande nacht luminantie beelden op een hoogte van 100m. En tot slot het omrekenen van luminantie naar de werkelijke luxwaarde middels gemeten referentie luxwaarden op de grond.  

Overige blog posts