Rijdend lichtmeten met een snelheid van 100 km/h

Nieuws

07/2023
De Kruijter heeft drie licht-meetmethoden ontwikkeld die sneller uitkomsten conform de geldende normen en regelgeving genereren. Niet door het aantal meetpunten te verlagen maar juist door een efficiëntieslag te maken en daardoor de snelheid te verhogen. Het resultaat is een kwalitatief goede en betrouwbare meting.

Rijdend lichtmeten

Luminantie meting vanaf de voorruit van een rijdend voertuig. 

De meeste luminantiecamera’s hebben een enorm groot bereik van 0,01 cd/m2 tot enkele miljoenen candela’s per vierkante meter. Om een goede meting uit te voeren moeten er verschillende opnamen gemaakt worden met verschillende sluitertijden. Dit proces duurt een halve tot hele minuut en de camera moet in deze periode rotsvast en bewegingsvrij staan. De vraag is of al deze beelden noodzakelijk zijn indien het bereik wordt ingekort naar de waarden die echt voorkomen in de praktijk.

Dit bereik blijkt een stuk kleiner en kan in enkele seconden gemeten worden. Door ook nog eens een chip te gebruiken die bij hoge Iso waarden een ruisvrij beeld kan generen kan de opname tijd naar 0,8 milliseconde worden teruggebracht. Dit betekent dat de camera zelfs rijdend stilstaande beelden kan genereren die later beoordeeld kunnen worden op alle mogelijke parameters. Om de laatste onnauwkeurigheid op te sporen wordt in het project, op een rustige plaats, zowel met de luminantie camera als met een gekalibreerde Specbos van Jeti met zeer hoge nauwkeurigheid een opname gemaakt van een bord met een grijstinten patroon. De meetwaarden van beide metingen worden vergeleken en indien nodig wordt een correctiefactor bepaald.     

Zie voor meer inhoudelijke info het artikel Rijdend meten in de tunnel editie van het blad Otar van juli 2021

Projecten waar dit is toegepast:


N246, Coentunnel, Ringweg Amsterdam

Overige blog posts