Vleermuis metingen

Nieuws

05/2024
Innovatieve Methode voor Lichtmetingen in zes richtingen op een virtueel raster. De oplossing voor Vleermuismonitoring.

Dit artikel introduceert een geavanceerde methode voor het uitvoeren van lichtmetingen op een raster op willekeurige locaties, inclusief hoogtes en zelfs boven water. Deze innovatieve methode is ideaal voor het analyseren van de mate waarin vleermuizen worden blootgesteld aan omgevingslicht. Het kan dienen als een nulmeting voorafgaand aan de installatie van verlichting en als een meting na installatie. De methode maakt gelijktijdige metingen in alle zes richtingen (voor, achter, links, rechts, boven en zelfs onder) mogelijk. Dit wordt gerealiseerd met behulp van 6 geavanceerde lichtsensoren voorzien van minuscul photopisch filter, cosinus correctie en temperatuur compensatie, wat garant staat voor meetkundig correcte lichtdata.

Lichtmetingen op Raster voor Vleermuismonitoring
Het monitoren van lichtniveaus is van cruciaal belang bij het beoordelen van de impact van kunstmatige verlichting op het gedrag en welzijn van vleermuizen. Traditionele methoden voor het uitvoeren van lichtmetingen op een raster kunnen beperkingen hebben, voornamelijk als het gaat om het meten van licht in meerdere richtingen tegelijkertijd en op diverse locaties. De nieuwe methode die in dit artikel wordt voorgesteld, overwint deze beperkingen en biedt een uitgebreide en nauwkeurige benadering voor het verzamelen van lichtgegevens in verschillende omgevingen.

Werkingsprincipe en Technische Details
De voorgestelde methode maakt gebruik van 6 geavanceerde lichtsensoren met cosinus correctie en minuscul geplaatst photopisch filter. De sensoren worden tegelijkertijd uitgelezen en de data opgeslagen in een csv bestand. Dit unieke systeem maakt het mogelijk om gelijktijdig lichtmetingen uit te voeren in alle zes richtingen rond een specifieke locatie. Door deze innovatieve benadering kunnen onderzoekers en beheerders een alomvattend beeld krijgen van de lichtomstandigheden op elke gewenste locatie, inclusief hoogtes en zelfs boven water.

Toepassingen en Voordelen
De mogelijkheid om nauwkeurige en betrouwbare lichtmetingen uit te voeren in alle richtingen biedt tal van toepassingen, met name in het kader van vleermuismonitoring en -bescherming. Deze methode kan worden toegepast als een nulmeting om de bestaande lichtomgeving te karakteriseren voordat er verlichting wordt geïnstalleerd. Na installatie maakt het systeem een evaluatie mogelijk van de impact van de verlichting op vleermuizen, waardoor passende maatregelen kunnen worden genomen om hun blootstelling aan ongewenst licht te minimaliseren.

Conclusie
De voorgestelde methode voor lichtmetingen op een raster biedt een baanbrekende oplossing voor het uitvoeren van uitgebreide en geavanceerde lichtanalyses op diverse locaties. Door de innovatieve combinatie van 6 geavanceerde lichtsensoren voorzien van minuscul photopisch filter, cosinus correctie, temperatuur compensatie en 9-assig accelerometer voor de richting, kunnen onderzoekers en professionals vertrouwen op meetkundig correcte lichtdata in alle situaties. Deze methode belooft een waardevolle bijdrage te leveren aan de wetenschap en praktijk van vleermuismonitoring en milieubescherming in het algemeen.

Overige blog posts