B platform Schiphol

Een verlichtingsplan maken voor één van de grootste terreinen op Amsterdam Airport Schiphol met opstelmogelijkheid van ruim 40 vliegtuigen.
Klant
Amsterdam Airport Schiphol
Jaar
2019
Onderdelen
Lichtplannen EASA Lichtmetingen Augmented reality

B-platform, lichtplan

Schiphol neemt momenteel afscheid van de Fokker 70 en 100 en bouwt aan een nieuwe Pier, de "A Pier". De oude Fokker 70 en 100 worden vervangen door de Embraer 170 en 195. Om deze reden wordt het huidige B-platform opnieuw ingericht en bereid men zich voor op de ontwikkeling van de nieuwe A-pier. Omdat de fundering van het huidige gebied ligt, wil men de huidige mastlocaties zoveel mogelijk handhaven. Om het vliegverkeer zo min mogelijk last te laten ondervinden van deze verbouwing, wordt ervoor gekozen om in fases van vijf stroken het platform om te bouwen.

De Kruijter heeft voor alle fases een lichtplan gemaakt en heeft per fase een schaduwstudie uitgevoerd. Ondanks het behoud van de mastlocaties, is het gelukt om een optimaal lichtbeeld te creëren dat geheel voldoet aan de vraag van de gebruiker. Het inzetten van high-end simulatiesoftware die tot op heden alleen wordt gebruik voor aanlichtingsplannen, is zeer geschikt om schaduwstudies uit te voeren en lichtplannen aanzienlijk te verbeteren.

Na de ombouw moeten de individuele stroken met vliegtuig opstelplaatsen worden onderworpen aan een lichtmeting, waarvoor een raster moet worden uitgezet met zo’n 1100 meetpunten. Het automatiseren van deze meting zou veel tijd en geld kunnen besparen. Dit is de reden dat De Kruijter op zoek is gegaan naar een oplossing. Deze is gevonden in het virtuele raster welke op dit moment operationeel is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van augmented reality. Meer hierover is te vinden in het hoofdstuk “augmented reality”.

No items found.