Zichtbaarheid op oversteekplaatsen

Meten van zichtbaarheid op basis van 11 criteria: Verblinding, Kleurkleding, Kleurogen, Leeftijd, Postitie in blikveld, Helderheid achtergrond, Helderheid object, Waarneemtijd, Waarneemafstand, Soort contrast (positief of negatief), Dynamisch of statisch.
Klant
Gemeente Dordrecht
Jaar
2023
Onderdelen
Meten van zichtbaarheid op basis van 11 criteria: Verblinding, Kleurkleding, Kleurogen, Leeftijd, Postitie in blikveld, Helderheid achtergrond, Helderheid object, Waarneemtijd, Waarneemafstand, Soort contrast (positief of negatief), Dynamisch of statisch.

De Kruijter heeft in opdracht van de gemeente Dordrecht onderzoek gedaan naar de zichtbaarheid van voetgangers op oversteekplaatsen. Het onderzoek is uitgevoerd middels praktijkmetingen en gebaseerd op “The Adrian/CIE Visibility Model”. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in hoe deze oversteekplaatsen het best verlicht kunnen worden en met welk lichtniveau.

De metingen werden uitgevoerd met behulp van een overstekende voetganger met drie verschillende kleuren jassen (blauw, beige en groen). Met een meetcamera die op een auto is gemonteerd, worden op een veilige stopafstand opnamen gemaakt van elke positie van de voetganger.

Het onderzoek heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd zoals reflectie waarden van de toegepaste kledij de beperkingen door verblinding en de benodigde hoeveelheid contrast. Op basis van deze waarde kan een complete tabel opgesteld worden met grenswaarden om tot een passende aanbeveling te komen voor de Nederlandse situatie.

Dit onderzoek is daarnaast ook van groot belang voor de verkeersveiligheid op landelijk niveau. Verkeersdeelnemers moeten zich op de weg veilig voelen en voldoende zichtbaar zijn voor andere weggebruikers. Door verbeteringen aan te brengen aan de verlichting bij oversteekplaatsen wordt de kans op ongelukken verkleind.

Zie voor meer details https://www.dekruijter.nl/post/zebrapad-verlichting

No items found.