Konings-tunnel

Uitvoeren van een garantie meting op basis van Augmented reality
Klant
Gemeente Den Haag
Jaar
2020
Onderdelen
Lichtmeting

Voer een garantiemeting uit op de nieuw geplaatste led-tunnelverlichting.

Werk:

Om de garantiemeting vlot en binnen zeer korte tijd uit te voeren met een minimale verstoring van het bouwproces is ervoor gekozen om de voorbereiding van de meetrasters op kantoor te doen. De tekeningen zijn opgevraagd en op de cruciale plekken waar metingen vereist zijn, zijn rasters op tekening gezet. Deze rasters moeten conform de regelgeving aan een aantal basiseisen voldoen, zoals de NEN voorschrijft, tussen opvolgende armaturen en over de gehele breedte van de weg. Doordat het lichtplan al op tekening staat kan eenvoudig het raster worden berekend en uitgetekend.

Door rekening te houden met de hellingshoek van de helling kunnen ook de rasters op de wanden 3d worden ingetekend. De getekende rasters zijn overgezet naar een augmented realtiy bril. Na het opzetten van de augmented reality bril kan ter plaatse zonder tijdrovende raster uitzet acties de meting plaatsvinden. Een enorme besparing in tijd en geenverstoring meer van het bouwproces, waarbij tot 2000 meetpunten per avond te realiseren zijn.

Microsoft Hololens

Raster door bril

De uitdaging:

De grootste uitdaging was het verkrijgen van actuele bouwtekeningen met hellingshoeken. Het raster in de augmented reality bril plaatsen en in de praktijk stabiel krijgen is in een eerder stadium opgelost en geen issue meer.

No items found.